Familie van der Horst uit Haerst

Bij het invoeren van de kwartierstaat van der Horst, die in 2006 gepubliceerd werd in de "IJsseldelta", het kwartaalblad van de afdeling IJsselland van de N.G.V. kwam er voor mij een probleem te voorschijn, want de Arent Jans, die te Hasselt op 22 september 1723 werd gedoopt als zoon van Jan Willems en Jannigje Jans was volgens mij verwant aan de familie Been uit Genemuiden en in de kwartierstaat van der Horst was hij de oudste van der Horst.
Bij het ordenen van mijn "van der Horst" gegevens bleek dat de "van der Horst-en" te Genemuiden ook van deze Arent Jans van der Horst afstamden en dat in mijn bestand dezelfde dopeling in twee stambomen voorkwam. Iets wat niet zo kon blijven.

De "Arent Jans van der Horst" werd slechts indirect gevonden en bleek niet de dopeling te Hasselt te zijn. Bij het oplossen van dit probleem moesten eerst veel oude van der Horst gegevens nagetrokken worden en ontstond er een genealogie van de famlie "van der Horst", die hun familienaam ontlenen aan erve "de Horst" in Haerst onder Zwolle. Dit erve was eigendom van de Geestelijke Goederen van de stad Zwolle en aangezien de pachtboeken bewaard gebleven zijn kon de samenhang van de families met dit erf goed in kaart worden gebracht.

Als we deze familie "van der Horst" in de strikt mannelijke lijnen bekijken, hebben we te maken met vier staken "van der Horst", maar omdat de nieuwe mannelijke staak via "introuwen" op erve "de Horst" kwam te wonen is het in feite èèn grote familie. In mijn boekje "Erve de Horst te Haerst en haar bewoners o.a. familie van der Horst" van 2007 onderkende ik slechts drie staken, die via de vrouwelijke lijn wel met elkaar verwant waren. Iets later ontdekte ik dat van een oudere bewoner, Geert op de Horst, zijn kleindochter de echtgenote is van Evert Peters, èèn van de drie "staakhouders" "van der Horst" en dat we dus te maken hadden met vier staken "van der Horst".
Geert op de Horst, reeds in 1612 pachter van erve "de Horst" is dus in feite de stamvader van deze uitgebreide familie "van der Horst".

Open hier de presentatie van de familie van der Horst uit Haerst.

home