Familie Kragt uit Nieuwleusen
en
de afgeleide families Netjes, Stadhouder en de Groot

Mijn onderzoek naar de familie Kragt startte toen ik naar de voorouders van mijn grootmoeder Zwaantje Bakker op zoek ging. Alles verliep gunstig tot ik bij een Swaantje Jans aankwam, die op 5 mei 1782 te Hasselt trouwde met Oosten Jacobs [van der Vegte]. In twee publicaties worden voor haar twee verschillende doopdata te Hasselt gebruikt. Bij nader onderzoek bleken geen van beide doopdata te kloppen en werd verder gezocht in de doopboeken van Hasselt e.o. Geen geschikte kandidaten werden gevonden.

In de gerechtelijke archieven van Hasselt werd een voogdijstelling gevonden en hieruit bleek dat de ouders van Swaantje Jans Jan Gerrits en Merrigje Dirks waren. De ouders van Jan Gerrits zijn Gerrit Egberts Kragt en Swaantje Jans, die op 4 september 1718 te Nieuwleusen in ondertrouw gingen. Uit een "cobbrief" d.d. 24 juli 1757 blijken zij de ouders te zijn van minimaal zes kinderen, waarvan later de nakomelingen van Egbert Gerrits de familienaam "Stadhouder", de nakomelingen Jan Gerrits de familienaam "Kragt", de nakomelingen van Hendrik Gerrits de familienaam "Netjes" en de nakomelingen van Gerrit Gerrits de familienaam "de Groot" gaan gebruiken.

Gerrit Egberts Kragt is een kleinzoon van Claas Egberts Kragt, die samen met zijn vrouw Hilletje Peters, in 1663 worden ingeschreven in het lidmatenboek te Nieuwleusen. Claas Egberts Kragt is een van de pioniers bij de veenontginning rond Nieuwleusen. Mogelijk is hij daarmee begonnen samen met zijn broers en zwagers Rijckelt Egberts, Albert Clasen, Hendrick Geerts en Hendrick Egberts. Albert Clasen vertrekt later naar Mastenbroek en Hendrick Geerts naar Kamperveen. Als we deze verhuizingen beschouwen als "back to the roots", dan zou de familie Kragt zijn oorsprong kunnen hebben in Kampen e.o. Geen aansluitingen zijn nog gevonden.

Open hier de presentatie van de Kragt en de afgeleide families Netjes, Stadhouder en de Groot. In deze presentatie worden slechts de nakomelingen tot het begin van de 19e eeuw genoemd. Latere generatie van o.a. de familie Netjes zijn te vinden op de site van Albert Netjes.

Meer details over Swaantje Jans en de familie Kragt zijn te vinden in een publicatie in Hasselt Historiael, 20e jaargang, 2e en 3e kwartaal 2003.

home