Familie Lassche en Last uit Noord West Overijssel

De eerste gegevens van de familie Lassche ontving ik van een verre nicht en kleindochter van Roelofje Lassche (1859) en Jakob Hendrikus Bakker, die in 1887 te Genemuiden trouwden. Bij het uitwerken van haar genealogie werd het me ook duidelijk, dat de familie Last te Genemuiden ook iets met de familie Lassche te maken had. Verder onderzoek wees uit dat ene Claes Janssen voorvader is van de meeste Lassche's en Last-en. Hij wordt genoemd in twee trouwaktes te Vollenhove.

De voorvader van de Last-en te Genemuiden en Kampen is ene Harm Gerrits Lassche, die op 16 juli 1730 te Beulake gedoopt wordt als "Ha.. Garrits Lassche, soon van Garrit Jakoobs en Geertje Harms, zijn huisvrouw, op Wanneperveene in de Bove"[nboer]. Geertje Harms bleek een dochter te zijn van Hermen Claas Lassche en Bregje Jans Fransen. Harm was dus vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde inclusief de familienaam. Gerrit Jacobs bleek later ene Gerrit Jacobs Soetevent te zijn.
Over de familie Last te Kampen e.o. schreef R. Menninga een boekje "Afstammingsonderzoek familie Last". Zie voor revieuw Genealogie 3(1997), pg.113.

Dit deel van de stamboom is vrij duidelijk. Bij verder onderzoek naar de oorsprong van de familienaam Lassche kwam ik een inschrijving tegen van "Pibe Laessens en Grete Gijsberts, sijn huijsfrou" in de lijst van namen, die in 1601 te Vollenhove, confessie doende van die gereformeerde ende warachtige religie mede tot des Heres tafel zijn gegaen. Verder wordt te Genemuiden in 1678 een Lasse Jochems genoemd in een verkoopakte en in 1689 te Vollenhove een Leuntje Jans Lassche. Op basis van deze, wat andere gegevens en de unieke naam Lasse / Lassche is een hypothetisch schema opgesteld waarin Pibe Lassen en zijn vrouw Grete 3 dochters hebben, waarvan een dochter getrouwd is met Claes Janssens, een tweede dochter met een Jochem met als zoon Lasse Jochems, een derde dochter die getrouwd is met een Jan Teunis en als dochter Leuntje Jans Lassche. Het is en blijft een hypothese. Het verklaard de gegevens, het past in plaats en tijd en en wordt hier gepresenteerd, omdat anderen mogelijk aansluitende gegevens bezitten.

De familienaam Lassche is dus mogelijke een patroniem en verbastering van de voornaam Lasse.

Open hier de presentatie van de familie Lassche / Last uit Noord West Overijssel.

home