Familie van 't Oever uit Wilsum

Wilsum is de oorsprong van twee geslachten "van 't Oever". Hierover verscheen in 1997 het boek "Wilsum, de oorsprong van 2 geslachten van 't Oever" samengesteld door J. Prins. Het ene geslacht begint met een Dirk Jans, gewoond hebbende op het erve "Groot Oever" en zich later noemende "Dirk Jans van 't Oever" en het andere met ene Gerrit Beertsen, gewoond hebbende op erve "Klein Oever" en zich later noemende "Gerrit Beerts van 't Oever".

Beide erven lagen op de westelijke oever van de IJssel tegenover Wilsum. De twee erven zijn nu geen boerderijen meer maar woonboerderijen. Ze zijn gelegen aan de Kamperstraatweg net voor de Zande als je uit Kampen komt. Het "Groot Oever" ligt buitendijks en "Klein Oever" binnendijks. Op erve "Klein Oever", toen nog een boerderij, is mijn grootmoeder Gerrigje van 't Oever op 3 mei 1879 geboren als achter-achterkleindochter van Beert Jans van 't Oever.

De geboorte datum van Gerrit Beertsen zijn vader Beert Jans was Prins c.s. niet bekend, maar uit later onderzoek blijkt dat hij op 24 mei 1716 te Oldebroek te zijn gedoopt als zoon van Jan Gerritsz en Henricjen Driesz (Puttenstein). Nakomelingen van Beert Jans zijn broer Gerrit Jans wonen nog te Oldebroek en gebruiken de familienaam Schut.

Open hier de presentatie van de familie van 't Oever uit Wilsum.

home