Familie Roeland uit Genemuiden

De stamvader van deze familie is ene Jan Roeland, geboren ca. 1735 en is getrouwd geweest met Trijntje Jacobs Kerkhof. Huwelijksgegevens ontbreken, mogelijk omdat het echtpaar te Genemuiden, maar daar zijn de DTB-boeken verbrand of elders is getrouwd en die gegevens zijn nog niet gevonden.

Jan Roeland wordt te Genemuiden in 1765 genoemd in een akte, die betrekking had over een schippersgilde. Jan Roeland is dus mogelijk schipper geweest net als zijn zoon Jacob Roeland, die vanuit Genemuiden veerschipper op Amsterdam was. De familie Kerkhof woont al vanouds te Genemuiden, maar de familienaam Roeland is daar nieuw. Ook Trijntje's broer is varende. Jan Roeland komt dus mogelijk ook uit een schippersfamilie, maar verder ontbreekt nog elk spoor.

Open hier de presentatie van de familie Roeland uit Genemuiden.

home