Familie Roelvink uit Twekkelo

In 1989 publiceerde F. Roelvink een werkboek "Tien geslachten Roelvink". Roelvink is een typisch Oost-Nederlandse naam en zou afgeleid kunnen zijn van de voornaam Rulf of Rolf of van een boerderijnaam. Boerderijen komen in Oost-Nederland voor met o.a. de namen Roolvink, Rolvink, Roelevinck, Roelving en Rolink. Als gevolg hiervan worden minimaal 10 geslachten Roelvink onderkend.

De stamvader van de hier gepresenteerde familie Roelvink is ene Gerrit Berendsen Roelvink uit Twickelo, die 16 januari 1723 te Hengelo trouwt met Hermina Harmsen van 't Loo op het Langeler.

Open hier de presentatie van de familie Roelvink uit Twekkelo.

home