Families Velthuijs en van der Weerd
van het
Kampereiland

Over de families van der Weerd van het Kampereiland is in 1996 een boekje verschenen getiteld "VAN DER WEERD in Kampen sinds ca. 1600" met als auteur Ernst van der Weerd uit Arnhem. Er bestaan in feite twee staken van der Weerd ontstaan op het Kampereiland, de ene staak zijn nazaten uit het eerste huwelijk van Geertruijt Louws Velthuijs met Lubbert Petersz (Kampen 1660) en de andere staak zijn nazaten uit het tweede huwelijk van Geertruijt met Jan Aertse (Kampen 1665). Deze twee staken van der Weerd hebben dus één stammoeder en twee verschillende stamvaders.

De voorouders van Geertruijt Louws Velthuijs zijn te vinden in een publicatie van B. van Dooren. Zie bronnen.

Voor alle duidelijkheid, niet alle "van der Weerd-en" uit Kampen e.o. vallen volgens mij onder de twee genoemde staken.

Jan Aertse werd op 10-09-1635 te Kampen gedoopt als een zoon van van Aart Jans (Bos) en Truijde Sweers. Aart Jans Bos is zeer waarschijnlijk een zoon van Jan Aarts Bos, die in 1624 zijn vader Aart Jans opvolgt als pachter van erf 49 op het Kampereiland. Mijn oudste gegevens zijn gebaseerd op de gegevens uit de pachtboeken van de gemeente Kampen en worden (nog) niet ondersteund door andere gegevens.

Open hier de presentatie van de families van der Weerd en Velthuijs van het Kampereiland.

home