Kwartierstaat van Albert de Leeuw

home

Generatie I

1. Albert de Leeuw, geb. Genemuiden tr. Enschede Bernarda Beatrice Gerridsen, geb. Lonneker, gem. Enschede, dr. van Frederik Herman en Hendrina Hermina Roelvink.

Generatie II

2. Marten de Leeuw, geb. Genemuiden, Kamperzeedijk 26 okt. 1907, veehouder/cocosmattenfabrikant, † Zwolle 9 mei 1974, begr. Genemuiden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats 13 mei 1974, tr. Genemuiden 29 dec. 1932 (kerkelijk Genemuiden, Ned. Herv. Kerk, Ds. G. Bout 1 jan. 1933)
3. Henderika Magrieta Bakker, geb. Kolderveen, Gem. Nijeveen,D 10 juni 1907, † Zwolle 18 aug. 1982, begr. Genemuiden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats 23 aug. 1982.

Generatie III

4. Hendrik Jan de Leeuw, geb. Kampen 31 dec. 1875, veehouder, † Genemuiden 15 mei 1943, tr. Kampen 17 mei 1906
5. Gerrigje van ´t Oever, geb. Wilsum op erve "Klein Oever" 3 mei 1879, zonder, later veehoudster, † Kampen 15 okt. 1966, begr. IJsselmuiden op de Alg. Begraafplaats van Kampen 19 okt. 1966.

6. Albert Bakker, geb. Genemuiden 30 juni 1854, ged. Genemuiden door Ds. Piper 30 juli 1854, landbouwer, voorzitter van de Drentsche Landbouw-Credietbank, † Kolderveen, Gem. Nijeveen,D 28 sept. 1912, tr. 1e Nijeveen 2 dec. 1882 Grietje Pastoor, geb. Wapse, Gem. Diever 26 aug. 1844, † Kolderveen 14 juli 1902, dr. van Jan Jans en Klaasien Geerts Wesseling en wed. van Thijs van Urk; tr. 2e Genemuiden 22 aug. 1903
7. Zwaantje Bakker, geb. Genemuiden 27 aug. 1870, † ald. 17 maart 1943.

Generatie IV

8. Jan Hendriks de Leeuw, geb. Kampen 6 okt. 1840, veehouder op de Mandjeswaard, erf 85, veehouder te Genemuiden (1867), † Kampen 27 april 1913, tr. 2e Kampen 1 mei 1890 Jansje van der Vegt, geb. IJsselmuiden in de buurtschap Oosterholt 4 okt. 1867, † Grafhorst 7 okt. 1923, dr. van Jan Heujer en Jentje Hendriks Zomer; tr. 1e Kampen 26 april 1866
9. Trijntje Jans van der Weerd, geb. Kampen 18 april 1840, landbouwster, † Kampen 14 okt. 1885.

10. Marten Beerts van ´t Oever, geb. Wilsum 22 maart 1849, landbouwer, † Kampen 15 jan. 1934, tr. 2e Kamperveen 31 maart 1921 Jantje van Oene, geb. Kamperveen 5 april 1873, † Kampen 13 febr. 1950, dr. van Aalbert Jans en Jacobje Gerrits Veldkamp en wed. van Gerard Vos; tr. 1e Zwollerkerspel 2 mei 1878
11. Marrigje van Regteren, geb. Zwollerkerspel 8 maart 1854, † Kampen 2 maart 1920.

12. Klaas Koobs Bakker, geb. Genemuiden 8 febr. 1828, landbouwer, koopman, Diaken der Hervormde Gemeente, regent van het Diaconie Armenhuis te Genemuiden, veehouder (1907), † Genemuiden 19 okt. 1907, tr. Genemuiden 30 april (kerkelijk 4 mei) 1851
13. Klaasje Alberts Roeland, geb. Genemuiden 6 aug. 1825, † ald. 25 dec. 1897.

14. Barteld Bakker, geb. Genemuiden 17 aug. 1840, koopman, † Genemuiden 29 mei 1924, tr. 2e 29 maart 1885 Wilhelmina Stadman, geb. Dwingeloo in de buurtschap Lhee 11 dec. 1849, † Genemuiden 26 april 1921, dr. van Wolter Hendriks en Klaasien Geerts Wesseling en wed. van Jan Wesseling; tr. 1e Genemuiden 2 mei 1869
15. Henderika Magrieta Greve, geb. Ambt Vollenhove 11 aug. 1846, † Genemuiden 30 sept. 1883.

Generatie V

16. Hendrik Dries de Leeuw, geb. Mastenbroek op de Breesteege 20 maart 1793, ged. Mastenbroek 24 maart 1793, bouwman onder Campen, landman, veehouder (1863), landbouwer (1826), veehouder aan het Onderdijks 40, † Kampen 25 mei 1863, tr. 1e Kampen 24 april 1823 Aaltje Gerrits Westera, ged. Kampen in de Broederkerk 8 sept. 1799, † Kampen 24 okt. 1834, dr. van Gerrit Willems en Aaltjen Jans van ´t Oever; tr. 2e Kampen 18 juni 1835
17. Elisabeth Jans Prins, ged. Kampen,Broederkerk 26 juni 1808, landbouwersche, † Kampen 25 juli 1869.

18. Jan Jans van der Weerd, geb. Kampereiland 22 maart 1808, ged. Kampen,Broederkerk 24 april 1808, landman te Kampen, landman op Erf 5, Mandjeswaard, † Kampen 30 aug. 1868, tr. Kampen 2 febr. 1832
19. Aaltje Stevens van der Weerd, geb. Kampen 31 mei 1813, † ald. 27 aug. 1892.

20. Beert Gerrits van ´t Oever, geb. Kamperveen aan de Hogeweg 29 jan. 1807, ged. Kamperveen 8 febr. 1807, landbouwer, † Wilsum 5 febr. 1875, tr. Zalk 29 april 1841
21. Willempje Willems Ruitenberg, geb. Zalk en Veecaten 5 nov. 1819, boerenwerk doende (1841), † Wilsum 10 nov. 1892.

22. Klaas van Regteren, geb. IJsselmuiden 15 maart 1821, landbouwer, † Zwollerkerspel 29 mei 1892, tr. 1e Zwollerkerspel 22 nov. 1844 Marrigje Jacobs van Dijk, geb. Hasselt 9 jan. 1816, † Zwollerkerspel 20 juli 1852, dr. van Jacob Egberts (zie 46) en Margien Jans Huisman (zie 47); tr. 2e Zwollerkerspel 22 dec. 1853
23. Gerrigje Jacobs van Dijk, geb. Zwollerkerspel 17 maart 1831, † ald. 6 nov. 1868.

24. Koob Klasen Bakker, geb. Genemuiden 22 juli 1805, gruttersknegt, grutter, koopman (1851, 1864), † Genemuiden 5 sept. 1875, tr. Genemuiden 4 mei 1827
25. Zwaantje Bartelds Jager, geb. Genemuiden 2 dec. 1809, † ald. 3 sept. 1865.

26. Albert Jacobs Roeland, geb. Genemuiden 5 sept. 1802, schipper (1823), veerschipper, beurtschipper (1832), † Genemuiden 27 juli 1860, tr. 2e Genemuiden 21 juli 1832 Hermina Jochems Visscher, geb. Genemuiden 8 nov. 1806, landeigenares (1864), † Genemuiden 25 dec. 1886, dr. van Jochem Helmigs (zie 54) en Klaasje Klaasd. Hagewold (zie 55); tr. 1e Genemuiden 12 april 1823
27. Grietje Jochems Visscher, geb. Genemuiden 1802, huisvrouw, † Genemuiden, Veer Nr.156 2 juni 1830.

28. Koob Klasen Bakker (dezelfde als 24), tr. Genemuiden 4 mei 1827
29. Zwaantje Bartelds Jager (dezelfde als 25).

30. Anthony Greve, geb. Vollenhove 11 april 1808, aannemer, landbouwer, timmerman (1830, 1831), boerderijhouder (1841), veehouder (1866), landbouwer (1833, 1835, 1837), † Ambt Vollenhove 4 jan. 1866, begr. Ambt Vollenhove in het Familiegraf, tr. 1e Ambt Vollenhove 12 nov. 1830 Roelofjen Roskam, geb. Ambt Vollenhove in Kwadoele 7 april 1808, ged. Vollenhove 27 april 1808, † Ambt Vollenhove 16 juni 1839, dr. van Wolter Roelofs en Grietje Klasen de Lange (zie 63); tr. 2e Vollenhove 13 mei 1841
31. Jentje Post, geb. Ambt Vollenhove 5 mei 1813, † ald. 24 aug. 1870.

Generatie VI

32. Dries Reinders de Leeuw, ged. Mastenbroek 2 aug. 1750, veehouder (1795), † Mastenbroek 20 sept. 1799, tr. Mastenbroek 7 maart 1787
33. Hendrikje Jans van de Stege, geb. Mastenbroek op de Breesteege, ged. Mastenbroek 4 april 1762, † Kampen 14 nov. 1842, tr. 2e Mastenbroek 14 sept. 1800 Jan Jacobs Klunder, geb. ´s Heerenbroek 23 sept. 1776, ged. Mastenbroek 29 sept. 1776, † Kampen 27 dec. 1840, zn. van Jacob Jans en Fennigjen Jans.

34. Jan Aelds Prins, geb. Kampen 17 okt. 1773, landbouwer, † Kampen 27 mei 1839, tr. Kampen 26 dec. 1805
35. Niesje Lubberts van der Weerd, geb. Kampereiland 22 dec. 1780, † Kampen 8 juli 1871.

36. Jan Lubberts van der Weerd, ged. Kampereiland 8 febr. 1767, pachtboer, veehouder, landman, landbouwer, † Kampen 17 juni 1860, tr. IJsselmuiden 3 mei 1789
37. Beeltjen Herms van der Kamp, geb. Grafhorst 23 mei 1763, ged. IJsselmuiden 23 mei 1763, † Kampen 15 dec. 1844.

38. Steven Jans van der Weerd, ged. Kampereiland 9 febr. 1772, landman, † Kampen 8 april 1838, tr. Kampereiland 23 april 1810
39. Berendina Gerrits Boer, ged. Kampen 12 mei 1788, † ald. 13 maart 1862.

40. Gerrit Beerts van ´t Oever, geb. Wilsum 10 okt. 1758, landbouwer, † Wilsum 8 maart 1833, tr. 1e Kamperveen 9 maart 1794 Marretien Gerrits, geb. omstr. 1758, begr. Kamperveen 26 mei 1801, dr. van Gerrit en Batje Berends en wed. van Teunis Willems; tr. 2e omstr. 1804 (kerkelijk Oosterwolde ,? )
41. Aaltje Egberts van der Maten, geb. Oosterwolde 17 sept. 1777, † Wilsum 18 maart 1847.

42. Willem Phlips Ruitenberg, geb. Zalk 16 juni 1791, boer, landman, † Zalk en Veecaten 24 febr. 1880, tr. Zalk en Veecaten 7 mei 1812
43. Marregje Jans van Zuthem, ged. Zalk 29 aug. 1784, boerin (1812), † Zalk en Veecaten 18 maart 1858.

44. Peter Hendriks van Regteren, geb. Mastenbroek op Wolfshagen 30 aug. 1783, ged. Mastenbroek 31 aug. 1783, tot de boerenstand behorende, bouwman, rentenier (1846), † IJsselmuiden 17 juli 1856, tr. IJsselmuiden 27 mei 1813
45. Hermine Willems van Steenhuijsen, geb. Oosterholt 12 juli 1793, ged. IJsselmuiden 14 juli 1793, tot de boerenstand behorende, † IJsselmuiden 16 aug. 1823.

46. Jacob Egberts van Dijk, ged. Hasselt 19 nov. 1741, boerenbedrijf doende aan de Hasselterdijk, landbouwer (1814), † Zwollerkerspel 5 sept. 1838, tr. Hasselt 30 sept. 1814
47. Margien Jans Huisman, ged. Hasselt 24 maart 1790, † Zwollerkerspel in de Roebolligehoek 25 maart 1843.

48. Claas Alberts Bakker, geb. Genemuiden 31 juli 1765, grutter (1795), veehouder, landeigenaar, bakker (1811), † Genemuiden 13 jan. 1848, tr. Kolderveen, Gem. Dinxterveen 20 maart 1791
49. Hendrikjen Coops Mulder, ged. Kolderveen 25 okt. 1772, † Genemuiden 3 juli 1849.

50. Barteld Asjes Jager, geb. Genemuiden 6 april 1786, koopman in matten, Diacoon der Hervormde Gemeente, † Genemuiden 26 juli 1828, tr. 2e Genemuiden 20 april 1827 Annigje Jans Wetering, ged. Genemuiden 16 nov. 1803, boerin, † Genemuiden 9 aug. 1858, dr. van Jan Gerrits van de Wetering en Marrigje Egberts Jonker; zij hertr. Genemuiden 23 dec. 1829 Jan Jans Steenbergen; tr. 1e Zwollerkerspel 2 juli 1809
51. Jentje Oosten van der Vegte, geb. Genne Overwater, gem. Zwollerkerspel, ged. Hasselt 26 juni 1785, huisvrouw, † Genemuiden 29 april 1824.

52. Jacob Jans Roeland, geb. 2 sept. 1759, schipper, † Genemuiden, Hoofdstraat 20 9 dec. 1818, tr. Genemuiden 18 juni 1798
53. Geesje Alberts van den Berg, geb. 1763, winkelierster, † Genemuiden 19 dec. 1852.

54. Jochem Helmigs Visscher, geb. Genemuiden omstr. 1765, raadslid te Genemuiden, koopman (1795), † Genemuiden 3 juli 1810, tr. 1e Kampen 29 april 1797 Janna van der Horst; tr. 2e Genemuiden 21 dec. 1800
55. Klaasje Klaasd. Hagewold, ged. Rouveen 18 okt. 1778, † Genemuiden 19 maart 1856, tr. 2e Genemuiden 27 mei 1812 Cornelis Noorwegen, geb. Genemuiden 1785, koopman, † Genemuiden 30 juni 1857, zn. van Jacob en Jentje Alberts Kuiper.

60. Gerrit Greve, ged. Vollenhove 6 nov. 1765, landbouwer, burgemeester (1805), suppleant van het Vredesgericht (1812, 1816), landbouwer (1813, 1820, 1821), gemeenteraadslid (1821), † Vollenhove 6 jan. 1821, tr. Vollenhove 27 okt. 1805
61. Hilligje van Baak, ged. Vollenhove 17 april 1785, renteniersche (1825, 1830, 1841), † Vollenhove 4 febr. 1848.

62. Hermen Keessen Post, geb. Ambt Vollenhove in Barsbeek, ged. Vollenhove 8 okt. 1786, boer, raadslid vanaf 1818, boerderijhouder (1841), landbouwer (1813), † Vollenhove 21 nov. 1861, tr. Vollenhove 16 sept. 1812
63. Grietje Klasen de Lange, geb. op den Duijn, ged. Blokzijl 14 juli 1771, landbouwster (1830), † Vollenhove 13 april 1855, tr. 1e Vollenhove 15 nov. 1795 Wolter Roelofs Roskam, geb. Ambt Vollenhove in Quadoelen, ged. Vollenhove 26 nov. 1752, timmerman, † Vollenhove 10 okt. 1810, zn. van Roelof Wolters en Jantje Alberts en wedr. van Geertje Jans van Dalen.

Generatie VII

64. Reinder Peters de Leeuw, geb. ´s Heerenbroek omstr. 1713, diaken te Mastenbroek (1741), ouderling te Mastenbroek op 21 januari 1759, begr. Mastenbroek 11 juni 1783, tr. Mastenbroek 26 april 1739
65. Harmina Hendriks Rietbergh, geb. Mastenbroek omstr. 1719, † vr 7 jan. 1773.

66. Jan Gerrit Hendriks van der Steege, geb. omstr. 1725, † na 30 april 1797, tr. 2e Zwolle 14 mei 1769 Maria Warners, geb. omstr. 1744; tr. 1e Mastenbroek 26 april 1750
67. Willempje Alberts, geb. Veecaten, ged. Zalk 4 aug. 1726, † 22 april 1769.

68. Aeld Tijmensen Prins, geb. Oldebroek 4 april 1714, begr. Kampen 23 juli 1793, tr. 1e Kampen 4 febr. 1748 Feijgien Egberts, ged. Elburg 27 juni 1728, begr. Kampen 5 sept. 1755, dr. van Eybert Hendriks de Groot en Cornelia Wolters en gesch. echtg. van N.N.; tr. 2e (ondertr. Kampereiland 30 juli) 1756
69. Jannetje Jacobes Steenbergen, ged. Oosterwolde 22 mei 1732, begr. Kampen 8 sept. 1802.

70. Lubbert Aerts van der Weerd, ged. Kampereiland 29 nov. 1744, veehouder, begr. Kampen,Buitenkerk 10 okt. 1802, tr. Kampereiland
71. Stijntje Jans Vos, ged. Kampereiland 19 dec. 1734, † Kampen 19 april 1814, tr. 1e Kampereiland 19 febr. 1764 Jan Jurriens Vos, ged. Kampereiland 21 okt. 1731, veehouder, begr. Kampen 10 juni 1775, zn. van Jurjen Jans en Trude Remmelts.

72. Lubbert Jans van der Weerd, geb. Kampereiland, Erf 11 op de Kattewaard 5 okt. 1743, ged. Kampereiland 6 okt. 1743, arbeider (1811), † IJsselmuiden 5 febr. 1817, tr. 2e (ondertr. Kampereiland 12 mei) 1775 Grietje Stevens van de Schere, ged. Kampereiland 21 okt. 1742, begr. Kampen in de Buitenkerk 25 febr. 1780, dr. van Steven Bertelds en Jannigje Gojes; tr. 3e Kampereiland 11 juni 1780 Japikje Hendriks Oldenbroek, ged. Kampereiland 20 maart 1757, † IJsselmuiden 26 april 1830, dr. van Hendrik Jochems en Marrigje Jans Kok; tr. 1e Kampereiland 1 juni 1766
73. Trientjen Alberts Brouwer, ged. Kampereiland 10 sept. 1741, begr. Kampen in de Buitenkerk 11 febr. 1775.

74. Hermen Adolphs van der Kamp, ged. Kampereiland 17 aug. 1732, boer, lid van de gezworen meente van Grafhorst (1776), schepen van Grafhorst (1787-1810), ouderling te IJsselmuiden (1792), president schepen te Grafhorst (1810), † Grafhorst 10 jan. 1810, begr. IJsselmuiden 26 jan. 1810, tr. 2e IJsselmuiden 2 maart 1766 Dirkjen Gerrits, geb. Mastenbroek op de Bisschopswetering, ged. Mastenbroek 1 nov. 1739, begr. IJsselmuiden 22 juni 1791, dr. van Gerrit Jans en Wibbigje Jacobs; tr. 1e Kampen 28 april 1758
75. Geertruijd Peters van de Weerd, ged. Kampereiland 25 jan. 1728, begr. IJsselmuiden 12 febr. 1765.

76. Jan Sweers van de Weerd, ged. Kampereiland 24 mei 1733, pachter van het derde erf van de Heultjes, begr. Kampen,Buitenkerk 30 sept. 1797, tr. Kampereiland 10 mei 1767
77. Marrigje Louws Post, ged. Kampereiland 15 mei 1735, begr. Kampen 21 nov. 1795, tr. 1e Kampereiland 14 juni 1761 Gerrit Jans van de Kolk, geb. Kampereiland omstr. 1709, pachter van het derde erf op de Heultjes, † Kampen 12 nov. 1766, zn. van Jan Bartelds [van der Kolk] en Grietjen Gerrits en wedr. van 1e Hendrikje Jans Bolter, 2e Geertjen Dirks van de Wetering en 3e Woltertje Hendriks Rietberg.

78. Gerrit Adolfs Boer, geb. Kampen 11 febr. 1758, landman, arbeider (1820), † Kampen 2 april 1820, tr. Kampen 28 maart 1785
79. Harmtje Egberts Jonker, geb. Mastenbroek op de Bisschopswetering, ged. Mastenbroek 25 jan. 1761, † Kampen 29 aug. 1815.

80. Beert Jans van ´t Oever, ged. Oldebroek 24 mei 1716, † omstr. 1759, tr. Wilsum
81. Jannetjen Gerrits Puttenstein, ged. Oldebroek 8 april 1731, tr. 2e (ondertr. IJsselmuiden 27 juni) 1760 Egbert Gerrits, zn. van Gerrit.

82. Egbert Jacobs van der Maten, ged. Oosterwolde,Gld. 10 nov. 1748, † ald. 23 aug. 1828, tr. Oosterwolde ,Gld. 14 okt. 1770
83. Matje Hendriks Stuurop, geb. Oosterwolde in de Nijstad, ged. Oosterwolde 19 aug. 1753, † Oosterwolde,Gld. 18 okt. 1835.

84. Flip Jans Tromp, ged. Zalk 22 dec. 1726, landbouwer, † Zalk 14 maart 1795, tr. 1e Zalk 16 maart 1760 Janna Gerrits van Oenen, ged. Zalk 20 jan. 1743, † ald. 4 okt. 1780, dr. van Gerrit Jans van Uenen en Berentje Jans; tr. 2e Zalk 16 april 1781
85. Geertruid Olthof, ged. Zalk 14 okt. 1759, † ald. 17 dec. 1814, tr. 2e Zalk 1 mei 1796 Arent Gerrits Snel, ged. Zalk 4 sept. 1774, officier van den civilen staat bij geboortes, landbouwer (1816), † Zalk en Veecaten 10 april 1821, zn. van Gerrit Willems en Willempje Arends (zie 87); hij hertr. Kamperveen 9 maart 1816 Janna Jans van Ittersum.

86. Jan Peters van Zuthem, geb. Zalk 15 jan. 1755, raadgever der commisaris en censier (1811), boer, † Zalk 17 juni 1814, tr. Zalk 24 maart 1782
87. Willempje Arends, ged. Zalk 8 april 1742, tr. 1e Zalk 21 april 1771 Gerrit Willems Snel, geb. omstr. 1744, † vr 28 febr. 1782.

88. Hendrik Roelofs van Regteren, geb. Mastenbroek op de Nieuwe Wetering, ged. Mastenbroek 5 mei 1743, veehouder, † Mastenbroek op Wolfshagen 23 okt. 1804, tr. Mastenbroek 7 april 1771
89. Merrigje Jans Riesebos, geb. Mastenbroek op de Oude Wetering, ged. Mastenbroek 24 dec. 1747, landbouwersche, doende boerenbedrijf (1813), † Zwollerkerspel 31 maart 1830.

90. Willem Hendriks van Steenhuizen, ged. IJsselmuiden 6 maart 1754, bouwman, † IJsselmuiden 15 dec. 1836, tr. IJsselmuiden 1 mei 1788
91. Jannigje Engberts, ged. Zwolle 20 april 1752, † IJsselmuiden 9 aug. 1836.

92. Echbert Gerrits, geb. aan de Hasselerdijk, ged. Hasselt 6 aug. 1693, huysman, † vr 15 mei 1747, tr. Hasselt 23 nov. 1732
93. Margien Jacobs, geb. Emmen onder Dalfsen, ged. Dalfsen 24 maart 1700, tr. 2e Hasselt 17 mei 1747 Jan Gerrits, geb. Grafhorst omstr. 1722.

94. Jan Lamberts Huisman, ged. Hasselt 29 sept. 1754, boerenbedrijf doende, landbouwer, † Zwollerkerspel 13 okt. 1826, tr. Hasselt 29 april 1789
95. Gerregje Harms van den Berg, geb. Streukel, ged. Hasselt 28 maart 1755, † Zwollerkerspel 4 sept. 1827.

96. Albert Jannes Bakker, geb. omstr. 1738, † vr 4 dec. 1772, tr.
97. Arendjen Klasen Fuite, geb. omstr. 1742, † Genemuiden omstr. 2 mei 1780, tr. 2e Hendrik Jannes Vriese, geb. 26 febr. 1743, veehouder (1795), koopman (1811), † Genemuiden 20 mei 1829, zn. van Jannes Hendriks en Hilligje Kracht [Kragt] en wedr. van Jacobje Jochems Vollenhovius.

98. Coop Jacobs Mulder, ged. Kolderveen 11 okt. 1733, † vr 25 okt. 1795, tr. Kolderveen 17 nov. 1771
99. Albertien Jacobs Jonker, ged. Kolderveen 1 okt. 1743, † Genemuiden 3 mei 1829, tr. 2e Kolderveen 25 okt. 1795 Harm Hendriks de Wilde, geb. 1740, † Genemuiden 10 febr. 1826, wedr. van Kleisjen Jans Bouwknegt.

100. Asjen Bartelds Jager, geb. 7 nov. 1742, visscher, in 1817 koeboer, koopman (1811), † Genemuiden 10 aug. 1819, tr. 1e X Gerrits Visscher, geb. omstr. 1749, dr. van Gerrit Jans en Aaltjen Jans Groothuis; tr. 2e Genemuiden omstr. 16 april 1783
101. Geesje Gerrits van Dijk, geb. 1756, † Genemuiden 2 okt. 1826.

102. Oosten Jacobs van der Vegte, geb. aan de Vegt onder Zwolle 24 juli 1755, ged. Zwolle 21 sept. 1755, timmerman, koopman te Genne Overwaters (1816), boer te Genne (1822), boer aan de Hasselerdijk (1789), † Zwollerkerspel 2 jan. 1829, tr. 2e Mastenbroek 3 mei 1789 Hendrikje Berents, geb. Zalk, ged. Wilsum 23 febr. 1766, boere dogter, dr. van Berent Claas en Roelofje Rijks; tr. 1e Hasselt 5 mei 1782
103. Swaantje Jans, geb. Hasselerdijk omstr. 1753, begr. Zwolle 19 juli 1788.

104. Jan Roeland, geb. omstr. 1735, mattenmaker (1795), † na 31 okt. 1795, begr. Genemuiden 19 maart 1806, tr.
105. Trijntje Jacobs Kerkhof, geb. omstr. 1735.

106. Albert Lamberts van den Berg, geb. Dingsterveen 1720, boer, veehouder, † Genemuiden vr 1789, tr. Genemuiden
107. Trijntje Jacobs Wildeboer, † Genemuiden na 1802.

108. Helmig Timens Visscher, geb. Genemuiden omstr. 1729, burgemeester te Genemuiden, in 1771 schepen te Genemuiden, Diacoon te Genemuiden, † Genemuiden omstr. 5 aug. 1789, tr. Rouveen 29 mei 1746
109. Grietje Derks Hagewold, ged. Rouveen 9 nov. 1731, † Genemuiden vr 6 okt. 1779.

110. Klaas Jans Hagewold, ged. Rouveen 27 okt. 1737, † vr 27 mei 1812, tr. Rouveen 17 febr. 1765
111. Hermpjen Jans Baver, ged. Rouveen 30 jan. 1746, † vr 27 mei 1812.

120. Jochem Greve, ged. Zwolle 22 jan. 1736, † Vollenhove 31 aug. 1768, tr. Vollenhove aug. 1762
121. Hendrica van den Berg, geb. Vollenhove, ged. Vollenhove 30 maart 1736, tr. 2e 1772 Jacob Hooft, geb. omstr. 1736.

122. Gerrit van Baak, geb. Vollenhove 28 febr. 1750, ged. Vollenhove door Ds. A.I. Cuperus 1 maart 1750, timmerman (1811), † Stad Vollenhove,? 1835, tr.
123. Aafje Voerman, ged. Vollenhove 30 jan. 1757, † Stad Vollenhove 10 jan. 1838.

124. Kees Jansz Post, geb. Vollenhove op de Kluijtenberg, ged. Vollenhove 14 dec. 1749, begr. ald. 19 juni 1794, tr. Vollenhove
125. Jentjen Teunis Souman, geb. Vollenhove in de Barsbeek, ged. Vollenhove 18 okt. 1750, † ald. 21 aug. 1826.

126. Claes Hendriks de Lange, ged. Blokzijl 12 juli 1733, † Vollenhove 26 juli 1796, tr. 1e Blokzijl 4 jan. 1761 Marrigje Geerts ter Heijden, ged. Blokzijl 20 maart 1761, † vr dec. 1762, dr. van Geert Jacobs en Antje Luites ter Heide; tr. 2e Blokzijl 12 dec. 1762
127. Niesje Jans van der Linde, geb. Land van Vollenhove in de Leeuwte, ged. Vollenhove 20 mei 1742, † ald. 13 nov. 1816.

Generatie VIII

128. Peter Reindersen de Leeuw, geb. omstr. 1687, † ´s Heerenbroek op de Bisschopswetering 1723, begr. Zwolle, tr. Zwollerkerspel omstr. 29 okt. 1712
129. Hendrina Driessen van Santen, ged. Kampen 3 maart 1681, † Mastenbroek 9 aug. 1748, tr. 1e Zalk 23 febr. 1710 Jan Hermensen Post, † vr 29 okt. 1712, zn. van Hermen Hendrix Possien en Swaentje Berents en wedr. van Aeltien Henricks en gesch. echtg. van Jannechien Gerbrands; tr. 3e Mastenbroek 11 juli 1723 Jan Roelofsen Wijnholt, ged. Zwolle 21 juli 1695, diaken te Mastenbroek, † Mastenbroek 29 mei 1740, zn. van Roelof Jansen Wijnolds en Aaltje Hendriksen Doornink.

130. Hendrik Hendriks Rietberg, geb. ´s Heerenbroek omstr. 1687, landbouwer, besworene setter van het schoutambt IJsselmuiden, leenman van het stift Essen, diaken te Mastenbroek 1722, keurnoot te Zalk 1737, 1739, † Mastenbroek 1 juni 1759, tr.
131. Petertje Gerrits, geb. omstr. 1695, † na 1767.

132. Hendrik Gerrits Steege, geb. omstr. 1697, tr.
133. Aaltje, geb. omstr. 1697.

134. Albert Arents, geb. omstr. 1700, tr. Zalk 6 mei 1725
135. Hendrikje Jans, geb. omstr. 1700, † Mastenbroek 26 april 1738.

136. Tijmen Hendriks Prins, ged. Oldebroek 20 juli 1690, tr. (ondertr. Oldebroek en Kamperveen ,? 14 nov.) 1721
137. Lijsbetjen Aalts, geb. Kamperveen 26 mei 1695.

138. Jacob Reinders Steenbergen, ged. Kamperveen 6 mei 1694, tr. 1e Oosterwolde 23 maart 1724 Harmintjen Jansz., geb. omstr. 1694; tr. 2e Oosterwolde 11 dec. 1729
139. Stijntje Gerrits, ged. Oosterwolde 4 maart 1708, † vr 1757, tr. 2e Oosterwolde 11 sept. 1740 Gerrit Tijmens Prins, ged. Oldebroek 8 nov. 1716, † Oosterwolde 2 mei 1776, zn. van Tijmen Hendriks (zie 136) en Lijsbetjen Aalts (zie 137); hij hertr. Oosterwolde 11 april 1757 Aeltje Jans en tr. 3e Oosterwolde 26 april 1767 Geertruida Kornelis van den Hul.

140. Aard Lubbers van de Weerd, ged. Kampen 1 april 1696, † ald. 7 juli 1748, begr. Kampen,Buitenkerk 13 juli 1748, tr. 1e Kampereiland 26 aug. 1731 Jacobjen Willems van Uiterwijk, ged. Kampereiland 29 mei 1701, begr. Kampen 30 okt. 1736, dr. van Willem Claessen en Truyde Jans en wed. van Dirk Hendriks van de Wetering; tr. 2e Kampereiland 24 febr. 1737
141. Niese Dries van Dijk, ged. Kampereiland 22 april 1708, † ald. 22 aug. 1762, begr. Kampen 27 aug. 1762, tr. 2e Kampereiland 21 maart 1751 Aart Louwsz Post, ged. Kampereiland 25 aug. 1726, begr. Kampen 13 april 1798, zn. van Louw Stevens (zie 154) en Aaltje Aerts; hij hertr. Kampereiland 28 nov. 1762 Grietje Jans Scholte en tr. 3e (ondertr. Kampereiland 15 nov.) 1776 Alijda Peters Bos.

142. Jan Gerrits Vos, begr. Kampen,Buitenkerk 4 nov. 1774, tr. Kampereiland 10 maart 1720
143. Geertien Rutgers Post, ged. Kampereiland 5 juni 1701, begr. Kampen,Buitenkerk 19 juli 1777.

144. Jan Lubberts van de Weerd, ged. Kampen 28 aug. 1705, landbouwer, kostgever, stadsmeijer op ´t Eiland, begr. Kampen in de Buitenkerk 18 nov. 1762, tr. 2e Kampereiland 7 nov. 1745 Aaltje Peters, ged. Kampereiland 10 mei 1725, † ald. 10 nov. 1759, begr. Kampen,Buitenkerk, dr. van Peter Jogems en Jannigje Gojes; tr. 3e Kampereiland 13 april 1760 Trude Jans Velthuis, ged. Kampereiland 17 aug. 1738, begr. Mastenbroek in de Kerk 19 febr. 1805, dr. van Jan Gerrits Velthuijs en Willemina Sweers van de Weerd; zij hertr. Camper-Eijland 15 mei 1763 Jan Gerrits en tr. 3e Kampereiland 27 mei 1770 Lambert Reinders de Leeuw; tr. 1e Kampereiland 8 mei 1735
145. Trijne Dries van Dijk, ged. Kampereiland 12 dec. 1706, begr. Kampen in de Buitenkerk 3 juli 1745, tr. 1e Kampereiland 8 juni 1727 Lambert Lamberts Stronkert, ged. Kampen 4 jan. 1689, begr. Kampen,Buitenkerk 18 nov. 1734, zn. van Lambert Lamberts Stronckaert en Annichien Lubberts.

146. Albert Jans Brouwer, begr. IJsselmuiden 12 sept. 1752, tr. IJsselmuiden 27 mei 1736
147. Hillegien Lubberts, begr. Kampen 2 juni 1774, tr. 2e IJsselmuiden 20 juli 1754 Gerrit Berends van Dijk, begr. Mastenbroek 11 juli 1805; hij hertr. (ondertr. Kampereiland 17 febr.) 1775 Geertje Teunissen van Dijk.

148. Adolph Klasen, ged. Kampereiland 27 juni 1706, begr. Kampen,Buitenkerk 10 dec. 1771, tr. 2e IJsselmuiden 26 sept. 1733 Aaltje Peters, begr. Kampen,Buitenkerk 21 maart 1744, dr. van Peter Arens en Anneghien Alberts; tr. 3e Kampen 29 mei 1746 Berentje Egberts van Aerst (zie 157); tr. 1e IJsselmuiden
149. Beeltje Lamberts, begr. IJsselmuiden 23 maart 1733.

150. Peter Jansen van de Weerd, ged. Kampereiland 2 febr. 1685, begr. Kampen,Buitenkerk 12 sept. 1744, tr. 1e Kampereiland 10 nov. 1709 Jannechien Gerrits Splinter, ged. Kampen 23 nov. 1677, † Kampereiland 15 nov. 1725, begr. Kampen,Buitenkerk 21 nov. 1725, dr. van Gerrit Klaas en Annigje Klaas Hoen en wed. van Willem Wolters Kapitein; tr. 2e IJsselmuiden 25 dec. 1726
151. Marijtje Wessels Avink, geb. Grafhorst omstr. 1701, begr. Kampen,Buitenkerk 11 aug. 1761, tr. 2e Kampen 25 aug. 1745 Jan Egberts, begr. Kampen 18 sept. 1764, zn. van Egbert Egberts van Herfte (zie 314) en Willlemina Lambertsen van der Worp (zie 315).

152. Sweer Jansen van de Weerd, ged. Kampereiland 27 febr. 1681, begr. Kampen,Buitenkerk 7 maart 1744, tr. 1e Kampereiland 21 aug. 1701 Berentjen Rutgers, ged. Kampereiland 15 juni 1673, † Kampen 20 okt. 1707, dr. van Rutger Egberts en Jannegien Claes; tr. 2e Kampereiland 24 juni 1708 Aaltjen Jans Voerman, † Kampereiland 14 jan. 1709, dr. van Jan Gerrijts en N.N.; tr. 3e Kampereiland 12 nov. 1709 Johanna Gerrits Bosch, geb. omstr. 1689, † Kampen 11 april 1722, dr. van Gerrit en Aleyda Bosch; tr. 4e Kampereiland 18 okt. 1722
153. Anna Jans Post, ged. Kampereiland 17 maart 1700, begr. Kampen,Buitenkerk 20 sept. 1777, tr. 2e Kampereiland 23 aug. 1744 Albert Bartelds van Dijk, ged. Kampereiland 29 jan. 1708, begr. Kampen 11 febr. 1764, zn. van Barteld Jans en Hendrickien Alberts.

154. Louw Stevens Post, ged. Kampereiland 14 maart 1686, begr. Kampen 9 jan. 1766, tr. 1e Kampereiland 16 april 1719 Geesje Alberts, † Kampereiland 27 juni 1722, begr. Kampen,Buitenkerk 2 juli 1722, wed. van Hendrick Janssen Snel; tr. 2e Kampereiland 21 maart 1723 Aaltje Aerts, ged. Kampereiland 27 nov. 1701, begr. Kampen 18 nov. 1729, dr. van Aert Jansen van de Weert en Lutgertjen Rutgers; tr. 3e Kampereiland 7 mei 1730
155. Dirkjen Louws, ged. Kampereiland 6 nov. 1701.

156. Adolph Klasen (dezelfde als 148), tr. 3e Kampen 29 mei 1746
157. Berentje Egberts van Aerst, geb. Kamperveen in de Koelugte, ged. Kamperveen 12 maart 1724, begr. Kampen 15 febr. 1785, tr. 2e Kampen 7 maart 1773 Gerrit Jans Koetse, † Kampen 31 okt. 1811, zn. van Jan Gerrits en Annigje Jansen; hij hertr. Kampen 29 jan. 1786 Dirkje Lamberts Kortenbos.

158. Egbert Hendriks Jonker, geb. omstr. 1724, † IJsselmuiden vr 12 dec. 1772, tr. 1e Mastenbroek 16 maart 1755 Claasje Gerrits, ged. Mastenbroek 21 aug. 1735, † ald. 13 febr. 1757, dr. van Gerrit Jans en Wibbigje Jacobs; tr. 2e Mastenbroek 5 febr. 1758
159. Beerentje Jans Schierholt, begr. Mastenbroek 5 febr. 1779, tr. 2e Mastenbroek 10 jan. 1773 Albert Jans Riesebos, geb. Mastenbroek op de Oude Wetering, ged. Mastenbroek 5 dec. 1751, begr. ald. 4 sept. 1794, zn. van Jan Jans (zie 178) en Willemtjen Albers (zie 179).

160. Jan Gerritsen, ged. Oldebroek 24 aug. 1664, † ald. vr 29 sept. 1722, tr. (ondertr. Oldebroek 4 okt.) 1709
161. Henricjen Dries Puttenstein, ged. Oldebroek 21 maart 1686, tr. 2e Oldebroek 3 juli 1723 Dries Hendriksen, geb. Oldebroek in de Lapstreek, ged. Oldebroek 18 maart 1694, zn. van Henrick Hartgerts en Jannetjen Lubberts.

162. Gerrit Driessen Puttenstein, ged. Oldebroek 9 april 1682, tr. Oldebroek 14 nov. 1721
163. Marytjen Henriks (van de Hogenbrink), geb. Oldebroek,? omstr. 1696.

164. Jacob Klaassen, geb. Oosterwolde,Gld. omstr. 1718, tr. Oosterwolde 9 juni 1743
165. Aaltje Jochems, ged. Oosterwolde 30 juli 1724.

166. Henderik Jacobsen Stuurop, ged. Oosterwolde 21 sept. 1727, diaken (1757), † Oosterwolde 12 mei 1764, tr. Oosterwolde 23 nov. 1749
167. Geertjen Jans Stange, ged. Oosterwolde 2 febr. 1726, tr. 2e Oosterwolde 2 juni 1765 Hendrik Gerritsen, ged. Oosterwolde,Gld. 24 nov. 1737.

168. Jan Flips Tromp, † Zalk 16 sept. 1777, tr. Zalk 11 nov. 1725
169. Lutgert Geurts, † Zalk 26 jan. 1757, tr. 1e Zalk 12 april 1722 Jan Peters, geb. omstr. 1696, † vr 11 nov. 1725, zn. van Peter.

170. Helmich Hendriks Olthof, ged. Windesheim 23 maart 1708, werkende bij Berend Bourdam (1731), † vr 12 juli 1776, tr. 1e Zalk 6 april 1732 Geertien Jacobs, geb. omstr. 1702; tr. 2e (ondertr. Zalk 30 april) 1749
171. Florentina Ernolda Hartman, geb. omstr. 1729, † Zalk 25 sept. 1811, tr. 2e Zalk 4 aug. 1776 Jan Derks Meulink, mr. timmerman, zn. van Derk.

172. Peter Wolbers, ged. Zalk 3 mei 1716, † vr 26 juni 1763, tr. Windesheim 29 maart 1744
173. Marrigje Asjes, ged. Windesheim 20 dec. 1711, tr. 2e Zalk 26 juni 1763 Hendrik Gerrits Schutte, geb. omstr. 1738, zn. van Gerrit.

174. Arend Everts, geb. Zalk en Veecaten omstr. 1716, koetsier op het kasteel "De Buckhorst", bouwman, diaken, ouderling, † Zalk en Veecaten 16 febr. 1769, tr. Zalk 30 april 1741
175. Willempje Coenraads, ged. Zalk 1 febr. 1722, † Zalk en Veecaten 7 juli 1784, tr. 2e Zalk 9 juli 1769 Hendrik Gerrits van Unen, ged. Zalk 16 febr. 1738, boer wonende onder Zalk (1785), † Zalk 11 jan. 1811, zn. van Gerrit Jans van Uenen en Berentje Jans; hij hertr. Zalk 30 jan. 1785 Hendrikje Teunissen.

176. Roelof Hendriks van Regteren?, ged. Zwolle 11 febr. 1711, † 1760, tr. Mastenbroek 14 mei 1742
177. Jannigje Peters, geb. omstr. 1712, † 21 mei 1784, begr. Mastenbroek 25 mei 1784, tr. 1e Wijcher Asjes [van Bruggen], † vr 14 mei 1742, zn. van Assien Jansen en Seintje Aeriaens.

178. Jan Jans Riesebos, ged. Zwolle 31 maart 1721, landbouwer, ouderling, begr. Mastenbroek 14 aug. 1794, tr. Mastenbroek 3 april 1747
179. Willemtjen Albers, begr. Mastenbroek 9 febr. 1798.

180. Hendrik Cornelis, tr. Mastenbroek 3 mei 1745
181. Harmina Berents, ged. Zwolle 27 april 1717, begr. IJsselmuiden 15 dec. 1779.

182. Engbert Klasen, geb. omstr. 1726, begr. IJsselmuiden 24 aug. 1781, tr. Zwolle 12 april 1751
183. Harmina van Schooten, geb. omstr. 1721, begr. IJsselmuiden 22 dec. 1790, tr. 1e Antonij Noordendorp, geb. omstr. 1721, † vr 6 maart 1751.

184. Gerrit Klasen, husman, tr. 1e Trijntien Theunisz, geb. omstr. 1651, † vr 8 jan. 1686, dr. van Theunis; tr. 2e Hasselt Klaasjen Klaasen; tr. 3e Mastenbroek 13 mei 1691
185. Jacobien Egbers.

186. Jacob Wijchers, geb. omstr. 1670, tr. Zwolle 25 april 1696
187. Aaltien Jans, geb. omstr. 1670.

188. Lambert Jans Huisman, geb. Hasselerdijk omstr. 1715, tr. Hasselt 15 mei 1740
189. Marrechien Klasen, geb. Hasselerdijk omstr. 1715.

190. Hermen Gerrits, geb. Lenthe omstr. 1726, † vr 26 jan. 1757, tr. Hasselt 25 april 1751
191. Jannigjen Hendriks, ged. Hasselt 29 febr. 1728, tr. 2e Hasselt 26 jan. 1757 Roelof Clasen, geb. omstr. 1732.

192. Jan Alberts Bakker, geb. Genemuiden omstr. 1712, † vr 28 nov. 1769, tr. 2e omstr. 1768 Wijma Scheen, geb. omstr. 1738; tr. 1e
193. Henderina Gerrits Kerkhof, geb. omstr. 1720, † vr 10 juni 1768.

194. Klaas Dirks Fuite, geb. omstr. 1717, † ald. vr 10 okt. 1753, tr.
195. Arentien Andriessen, geb. omstr. 1720, tr. 2e omstr. 10 okt. 1753 Evert Wessels Pluimgraaf, geb. omstr. 1708, zn. van Wessel Everts Pluijmgreve en wedr. van Jantje Klasen Hoekman.

196. Jacob Coops Mulder, ged. Kolderveen 14 april 1700, tr. Kolderveen 17 aug. 1727
197. Hendrikjen Jans, geb. omstr. 1702.

198. Jacob Wilms Jonker, ged. Kolderveen 1 juni 1715, tr. Kolderveen 20 okt. 1742
199. Niesje Arents Woltman, ged. Kolderveen 1 okt. 1718.

200. Bartelt Jochems Jager, geb. omstr. 1714, † vr 21 okt. 1783, tr. Genemuiden 26 april 1739
201. Aagte Assies (van Dijk), geb. omstr. 1714, † omstr. 17 febr. 1793.

202. Gerrit Oostens van Dijk, tr.
203. Harmpje Dirks Rigterink, geb. omstr. 1735.

204. Jacob Oosten, † Mastenbroek, gem. Zwollerkerspel 7 jan. 1790, begr. Zwolle op de begraafplaats "Bergklooster", tr. Zwolle 23 sept. 1754
205. Jannitjen Hendriks, ged. Zwolle 12 jan. 1721, begr. Zwolle op de begraafplaats "Bergklooster" 27 juni 1782.

206. Jan Gerrits Kragt, geb. omstr. 1727, † vr 6 jan. 1770, tr.
207. Merrigje Derks, ged. Mastenbroek 2 maart 1727, † vr 6 jan. 1770.

210. Jacob Kerkhof, geb. omstr. 1694.

212. Lambert Klaassen van den Berg, geb. Dingsterveen omstr. 1668, kerkvoogd te Kolderveen in 1685, boer, † Dingsterveen 1732, tr. (ondertr. Kolderveen 7 maart) 1696
213. Hilligje Alberts, geb. Meppel 1675, † Dingsterveen 1740.

214. Jacob Jans Wildeboer, geb. omstr. 1703, tr. vr 1726
215. Femme, geb. omstr. 1703.

216. Tijmen Jochems Visscher, geb. Genemuiden omstr. 1680, tr. 1e Grietje Fransen Watt(ijn), geb. omstr. 1685, † Genemuiden na 1723, dr. van Peter Franssen en Merrichien Sijmonse Kerckhof; tr. 2e Genemuiden omstr. 9 okt. 1720
217. Aeltijn Helmigs, geb. omstr. 1700, † Genemuiden.

218. Derk Hendriks Hagewolt, ged. Rouveen 29 okt. 1702, † vr 1746, tr. Rouveen 7 jan. 1730
219. Jacobjen Roelofs, geb. omstr. 1705.

220. Jan Hendriks Hagewolt, ged. Rouveen 26 dec. 1696, † vr 1748, tr. Rouveen 10 maart 1730
221. Klaesjen Hendriks, geb. omstr. 1705, † vr 1748.

222. Jan Jacobs Baver, ged. Rouveen 16 juni 1709, † vr 1765, tr. (ondertr. Rouveen 18 febr.) 1741
223. Niesje Roelofs, ged. Rouveen 29 juli 1714.

240. Klaas Jochems Greve, geb. Berkum, ged. Zwolle 3 juni 1688, keurnoot te Zwollerkerspel, begr. Zwolle 4 dec. 1750, tr. Zwolle 14 juni 1723
241. Grietien Derks Molenbeld, ged. Zwolle 25 aug. 1701, begr. ald. 29 dec. 1766.

242. Peter van den Bergh, geb. omstr. 1702, begr. Vollenhove 24 nov. 1745, tr. 2e vr april 1727 Willemtje Willems Bos, geb. omstr. 1680, gesch. echtg. van Steven Jans Prins; tr. 1e
243. Arentjen Roelofs, ged. Zwolle 25 aug. 1700, begr. Vollenhove 19 dec. 1745.

244. Anthony van Baak, ged. Vollenhove 11 juli 1717, mr. timmerman, † Vollenhove 9 sept. 1773, tr.
245. Catharina Loos, † Vollenhove 1 febr. 1790.

246. Jakob Jans Voerman, geb. Vollenhove, ged. Vollenhove door Ds. Henr. van der Poel 1 mei 1729, † Vollenhove 10 mei 1810, tr. (ondertr. Amsterdam 15 aug.) 1755
247. Hilletjen ten Napel, geb. Vollenhove voor de Landpoort, ged. Vollenhove 15 okt. 1730, † 12 jan. 1811.

248. Jan Kornelisz. Post, geb. Ambt Vollenhove in de Barschop, ged. Vollenhove 20 febr. 1729, landbouwer, turfsteker, veehouder (1812), † Zwartsluis 14 febr. 1812, tr. Vollenhove omstr. 1749
249. Jakobjen Jans van der Linde, geb. Ambt Vollenhove in de Leeuwte, ged. Vollenhove 16 mei 1728, dienstmaagd bij wed. ten Napel (1748), begr. Vollenhove 10 april 1795.

250. Teunis Asjes Souman, ged. Heino 4 april 1694, begr. Vollenhove 28 april 1772, tr.
251. Annetje Klaassen Top, geb. Ambt Vollenhove in de Kleine Leeuwte, ged. Vollenhove 21 febr. 1712, begr. ald. 1 juli 1785.

252. Hendrik Luyten de Lange, geb. omstr. 1707, tr. 1e Hendrikje, geb. omstr. 1707; tr. 2e omstr. 1725 Zwaantje Cornelis, geb. omstr. 1707, dr. van Cornelis Jans; tr. 3e Blokzijl 22 okt. 1730
253. Geertjen Claes Jonker, ged. Blokzijl 25 jan. 1705.

254. Jan Hermens van der Linde (dezelfde als 498 in generatie IX), tr. 2e Vollenhove omstr. 7 jan. 1735
255. Grietje Jans ten Napel, geb. omstr. 1714, begr. Vollenhove 18 maart 1767.

Generatie IX

256. Reinder Peters de Leeuw, † Zalk op den Bijvank omstr. 17 aug. 1731, begr. Wilsum 21 aug. 1731, tr. Wilsum
257. Willemtien Wiegers, † vr 16 juli 1723, tr. 1e Mastenbroek 9 april 1676 Jan Hendrix Post, † vr aug. 1679, zn. van Hendrick Dircksen Possien en Geertjen Hans.

258. Dries Luilofs van Santen, ged. Hattem 16 okt. 1636, tr. (ondertr. Kampen 8 febr.) 1667
259. Geertjen Claessen.

260. Hendrik Dircks (Vos), geb. omstr. 1654, leenman van het stift Essen, † vr 8 sept. 1723, tr. 1e Annegien Teunisse Opberg, ged. Wijhe 16 jan. 1670, † vr 8 sept. 1723, dr. van Tonis Wolters en Heiltjen Jans van Besten alias Rietberg; tr. 2e omstr. april 1685
261. Geertruida Lamberts, geb. omstr. 1650, † ´s Heerenbroek, begr. IJsselmuiden maart 1693, tr. 1e Hendrik Jans Rietberg, geb. Wijhe omstr. 1650, † IJsselmuiden vr april 1684, zn. van Jan Hermens Dijck en Woltera Gerritz Beeltsnijder.

262. Gerryt Lamberts, geb. omstr. 1648, leenman van het stift Essen, † 28 aug. 1722, tr.
263. Hermtien Willems, geb. omstr. 1665.

264. Gerrit Henriks Steege, geb. omstr. 1671, tr. Zwolle 25 aug. 1696
265. Janna Henrik, geb. omstr. 1671.

272. Hendrik Evertsen [Prinsjes], geb. omstr. 1640, tr.
273. Geertje Tiemens, geb. 1650.

274. Aalt Gerrits, geb. omstr. 1665, tr.
275. Marijtjen Dries, geb. omstr. 1665.

276. Reinder Gerrits, geb. omstr. 1660.

278. Gerrit Theunissen, geb. omstr. 1678, custos, tr. 2e Oosterwolde 10 jan. 1712 Hendrickijen Jansen; tr. 1e Oosterwolde 22 april 1703
279. Jennighijen Reijnders, † Oosterwolde vr 10 jan. 1712.

280. Lubbert Jans (van der Weerd), ged. Kampen 14 febr. 1666, † Kampereiland 12 febr. 1726, begr. Kampen,Buitenkerk 18 febr. 1726, tr. 2e Kampen,Broederkerk 19 april 1713 Femmechien Peters Bos, begr. Kampen 22 jan. 1728, dr. van Peter Derks en Geertien Derks; zij hertr. Kampereiland 6 juli 1727 Jurjen Jans Vos; tr. 1e Kampen 23 dec. 1693
281. Marretie Frericks Backer, ged. Kampereiland 27 juni 1675, begr. Kampen 25 nov. 1707.

282. Dries Hendriks, ged. Kampereiland 18 febr. 1672, † ald. 27 mei 1720, begr. Kampen,Buitenkerk 1 juni 1720, tr. 1e Kampereiland 4 dec. 1698 Trijne Driessen (zie 613); tr. 2e Kampereiland 13 april 1705
283. Aeltien Jans, † Kampereiland 3 okt. 1722, begr. Kampen,Buitenkerk 9 okt. 1722, tr. 2e Kampereiland 14 april 1721 Peter Gerrits Bos, zn. van Gerrit Jansen en Aleijda Peters; hij hertr. Kampereiland 28 febr. 1723 Marrigje Gojes en tr. 3e Kampereiland 14 maart 1751 Lutgertje Dirks van de Bosch.

284. Gerrit Klaas Vos, ged. Kampen 7 nov. 1658, pachter van de Grote Heupe, † Kampen 20 okt. 1698, tr. (ondertr. Kampen 8 nov.) 1689
285. Lubbigje Alberts Blankert, † na 16 okt. 1727, tr. 1e Luit Wolters, geb. omstr. 1664, † 21 febr. 1688, zn. van Wolter Luijdts; tr. 3e Kampereiland 21 mei 1699 Jan Stevens Post (zie 306).

286. Rutger Stevens Post, ged. Kampen 15 jan. 1664, † Kampereiland 29 dec. 1715, begr. Kampen,Buitenkerk 4 jan. 1716, tr. Kampereiland 1 jan. 1699
287. Stijntje Hendricks, ged. Kampen 20 jan. 1667, begr. ald. 13 juni 1732, tr. 2e Kampereiland 14 jan. 1720 Hendrik Roelofs Smit, † Kampereiland 22 okt. 1745, zn. van Roelof; hij hertr. Kampereiland 11 maart 1733 Aaltje Aalts.

288. Lubbert Jans (van der Weerd) (dezelfde als 280), tr. 1e Kampen 23 dec. 1693
289. Marretie Frericks Backer (dezelfde als 281).

290. Dries Hendriks (dezelfde als 282), tr. 2e Kampereiland 13 april 1705
291. Aeltien Jans (dezelfde als 283).

296. Claas Jans van der Kamp, boer, pachter op de Mandjeswaard, † 30 april 1731, tr. (ondertr. Kampereiland 6 dec. 1690)
297. Grietje Adolfs, begr. IJsselmuiden 1742.

298. Lambert Teunisz., tr. 1e Zalk 25 nov. 1694 Hendrikje Harms; tr. 2e Zalk 6 april 1703
299. Marrigje Lamberts, geb. omstr. 1664.

300. Jan Aertsz. (dezelfde als 560 in generatie X), tr. Kampen 24 mei 1665
301. Geertruit Louws Velthuijs (dezelfde als 561 in generatie X).

302. Wessel Avink, geb. omstr. 1662.

304. Jan Aertsz. (dezelfde als 560 in generatie X), tr. Kampen 24 mei 1665
305. Geertruit Louws Velthuijs (dezelfde als 561 in generatie X).

306. Jan Stevens Post, ged. Kampen 23 sept. 1668, † ald. 1721, tr. Kampereiland 21 mei 1699
307. Lubbigje Alberts Blankert (dezelfde als 285).

308. Steven Aerts Post (dezelfde als 572 in generatie X), tr. 3e Kampen 11 sept. 1667
309. Trijne Driessen (dezelfde als 613 in generatie X).

310. Louwe Lubberts, geb. omstr. 1661, † Kampereiland 14 okt. 1711, begr. Kampen 20 okt. 1711, tr. (ondertr. Kampereiland 1 april) 1689
311. Marritje Lambers Bolter, ged. Kampen 12 nov. 1665, begr. Kampen,Buitenkerk 18 okt. 1732.

314. Egbert Egberts van Herfte, tr. Zwolle 14 mei 1715
315. Willlemina Lambertsen van der Worp, geb. omstr. 1694.

316. Hendrik Egberts Jonker, geb. omstr. 1685, † Mastenbroek 3 juni 1750, tr. 1e Lubbigje Roelofs, geb. omstr. 1690, † vr 11 dec. 1720, dr. van Roelof Herms en Geertje Derks; tr. 3e omstr. 27 april 1726 Aaltje Peters, geb. omstr. 1700, dr. van Peter Egbers en Aeltien Jans; zij hertr. omstr. 3 mei 1754 Jannis Jans; tr. 2e omstr. 24 dec. 1720
317. Merrigien Harms, geb. omstr. 1682, † IJsselmuiden vr 27 april 1726, tr. 1e Gerrit Hendriks Rietberg, geb. omstr. 1682, † vr 24 dec. 1720, zn. van Hendrik Jans en Geertruida Lamberts (zie 261).

318. Jan Frederiks Schierholt, geb. Kampen omstr. 1711, tr.
319. Harmpje, geb. omstr. 1711.

320. Gerrit Jansen, geb. omstr. 1634, brouwer op den Hoek, tr. vr 26 maart 1665
321. Batjen Gerrits, geb. omstr. 1634, † vr 24 sept. 1679.

322. Dries Gerris van Puttenstein, geb. Oldebroek omstr. 1651, gerichtsman te Oldebroek (05-04-1695), tr. 1e Oldebroek 27 jan. 1677 Geertjen Bertentsz, geb. omstr. 1640, † Oldebroek omstr. 1680; tr. 3e vr (kerkelijk Oosterwolde,? ) 1701 Annetjen Gerrits, geb. omstr. 1670; tr. 2e Oldebroek 3 juli 1680
323. Steyne Gerrits, geb. Oldebroek omstr. 1650, † ald. omstr. 1700.

324. Dries Gerris van Puttenstein (dezelfde als 322), tr. 2e Oldebroek 3 juli 1680
325. Steyne Gerrits (dezelfde als 323).

326. Henrik Jans (van de Hogenbrink), geb. omstr. 1666.

330. Jochem Jochems, geb. omstr. 1695, tr. Oosterwolde ,Gld. 31 aug. 1721
331. Egbertje Aalts, ged. Oldebroek 5 maart 1702.

332. Jacob Willems van de Stuurop, geb. Oosterwolde,Gld. omstr. 1690, tr. Oosterwolde ,Gld. 12 juli 1722
333. Matje Henrics Coops, ged. Oldebroek 27 febr. 1702.

334. Jan Wichartsen, geb. Oosterwolde omstr. 1695, tr. 2e Oosterwolde 9 juli 1730 Stijntje Hermans, wed. van Beert Harmsz.; tr. 1e Oosterwolde ,Gld. 10 juni 1724
335. Marritje Gerrits Stange, ged. Oldebroek 23 aug. 1696, † vr 9 juli 1730.

336. Philip Tromp, geb. omstr. 1666.

338. Geurt, geb. omstr. 1662.

340. Hendrik Egberts Olthof, geb. omstr. 1678, mulder te Windesheim.

342. Hermen Janssen Hartman, geb. omstr. 1698, hovenier op de Buckhorst, begr. Zalk 17 juni 1750, tr.
343. Geertrui Alida Weijtens.

344. Wolbert Fransen, ged. Zwolle 5 febr. 1682, † vr 30 juli 1719, tr.
345. Swaantie Berents, ged. Zwolle 2 sept. 1684, tr. 2e Windesheim 24 maart 1705 Peter Egbers, geb. omstr. 1664, † vr 24 mei 1710, zn. van Egbert N.N. en wedr. van Macheltien Jans.

346. Asjen Hendricks, geb. Zuthem op den Aalvanger, ged. Windesheim 16 mei 1675, begr. ald. 5 jan. 1733, tr. Windesheim 28 febr. 1711
347. Jennegien Rutgers, begr. Windesheim 10 nov. 1752.

350. Coenraad Jans, geb. omstr. 1688, tr. Zalk 26 april 1711
351. Gerrichjen Gerrits.

352. Hendrik Hendriks van Regteren??, geb. omstr. 1685, tr. Zwolle 27 mei 1710
353. Peetertijn Wessels, ged. Zwolle 15 juli 1688.

354. Peter N.N., geb. omstr. 1682, tr.
355. Annetje N.N., geb. omstr. 1682.

356. Jan Herms Clooster, geb. in de Riesebos, ged. Zwolle 28 sept. 1694, begr. Zwolle op het Bergkloosterkerkhof 14 dec. 1753, tr. 2e Mastenbroek 1 maart 1738 Janna Claessen, geb. Mastenbroek omstr. 1713, begr. Zwolle 8 sept. 1791, dr. van Claes Jansz en Geessien Arends; zij hertr. Zwolle 11 dec. 1754 Claas Peters; tr. 1e Zwolle 16 april 1719
357. Margien Janssen, † Zwolle 13 dec. 1733.

358. Albert Peters, ouderling te Mastenbroek, † vr 22 jan. 1741, tr.
359. Annegjen Hendriks, geb. omstr. 1700, tr. 2e Mastenbroek 5 maart 1741 Hendrik Willems Blankhart, geb. omstr. 1716, † Mastenbroek 27 aug. 1747.

362. Berent Cornelis, geb. omstr. 1686, † vr 28 juni 1721, tr.
363. Jacomina Aalbers.

368. Claas ten Hoeten, geb. omstr. 1621.

370. Egbert Klaessen, geb. omstr. 1629, † vr 6 april 1673, tr. vr 15 mei 1658
371. Grietien Henricks, geb. omstr. 1629, tr. 2e vr 27 mei 1673 Herman Gerbrants, geb. omstr. 1647, zn. van Gerbrant Arents en Aeltijn Herms.

372. Wijcher Jacobs, geb. omstr. 1640, tr.
373. Alphijt Jansen, geb. omstr. 1640.

378. Klaas, geb. omstr. 1685.

382. Hendrik Tonies, ged. Hasselt 1 jan. 1687, tr. Hasselt 20 mei 1725
383. Garrigien Hartgerts.

384. Albert Jans Bakker, burgemeester te Genemuiden, gemeensman te Genemuyden (1716), † Genemuiden vr 1748, tr. 1e Zwartsluis 28 jan. 1703 Mergjen van Kampen, wed. van Pieter Aartsen van der Goot en gesch. echtg. van Jan Hendriks Huisman; tr. 2e Genemuiden
385. Jennichien Jans van Watersteijn, geb. omstr. 1688, † Genemuiden vr 28 nov. 1769.

386. Gerrit Claassen Kerckhoff, geb. omstr. 1679, † na 19 aug. 1748, tr.
387. Aaltien Arentz Moulard, geb. omstr. 1675, † na 19 aug. 1748.

388. Derck Hendricksen Fuite, geb. omstr. 1665, † vr 28 mei 1718.

390. Andries Cornelis, geb. omstr. 1668, tr. 1e Mastenbroek Lisabeth Klaessen; tr. 2e Genemuiden omstr. 17 april 1701
391. Grietijn Dirckx Hoekman, geb. Genemuiden omstr. 1679.

392. Coop Arents Mulder, geb. omstr. 1670, muller (1700), tr. 2e Kolderveen 16 febr. 1709 Roelofjen Henderiks, geb. omstr. 1684; tr. 1e
393. Roelofjen Jacobs, geb. omstr. 1694.

396. Willem Hendriks Jonker, ged. Kolderveen 12 april 1674, tr. 1e Kolderveen 16 okt. 1700 Jantjen Jacobs, geb. omstr. 1675; tr. 2e Kolderveen 28 jan. 1703
397. Jentjen Jacobs.

398. Arent Jans Woltman, ged. Kolderveen 12 okt. 1685, weduwnaar in 1731, tr. 2e Kolderveen 19 dec. 1731 Vrougjen Geerts Breugemans, geb. omstr. 1706; tr. 1e Kolderveen 25 juni 1706
399. Albertien Martens Woltman, ged. Kolderveen 23 maart 1684, † vr 19 dec. 1731.

400. Jogem Peters Jager, geb. omstr. 1689.

402. Assien Gerrits, geb. omstr. 1676, † vr 19 aug. 1748, tr. 2e Aeltien Jans, geb. Genemuiden omstr. 1676, dr. van Jan Alberts Kippe en Aeltijn Henrix van Dalfsen; tr. 1e
403. Geesien Harms, geb. omstr. 1689.

404. Oosten N.N., geb. omstr. 1685.

406. Dirk Herms Richterink, scheepstimmermansknecht, † Genemuiden omstr. 7 april 1785, tr.
407. Annigjen Peters ter Walle, geb. omstr. 1710.

408. Oosten N.N. (dezelfde als 404).

410. Hendrik Berents, ged. Hasselt 3 juli 1685, tr. Zwolle 7 maart 1713
411. Agniessien Herms, geb. omstr. 1691, begr. Zwolle op de begraafplaats "Bergklooster" 15 febr. 1771.

412. Gerrit Egberts Kragt, geb. Ruitenveen onder Nieuw Leusen omstr. 1694, † vr aug. 1748, tr. (ondertr. Nieuwleusen 4 sept.) 1718
413. Swaantje Jans, geb. Ruite onder Nieuwleusen, ged. Nieuwleusen 16 okt. 1698.

414. Dirk Peters, geb. omstr. 1704, tr. 1e Aagje Wessels, geb. omstr. 1704; tr. 2e
415. Claasje Claassen, geb. omstr. 1704, † Mastenbroek juli 1730.

420. Arent Jacobs Kerkhof, geb. omstr. 1648.

424. Klaas Lamberts van den Berg, geb. Dingsterveen omstr. 1640, kerkvoogd te Kolderveen in 1685, boer, † omstr. 1694, tr. omstr. 1665
425. Geesje Klaasd., geb. omstr. 1640.

432. Jochem Visscher, geb. omstr. 1650.

436. Hendrik Derks Hagewolt, geb. omstr. 1659, tr. (ondertr. Rouveen 21 jan.) 1693
437. Jacobje Jans, ged. Rouveen 18 febr. 1672.

438. Roelof Jans, geb. omstr. 1675.

440. Hendrik Derks Hagewolt (dezelfde als 436), tr. (ondertr. Rouveen 21 jan.) 1693
441. Jacobje Jans (dezelfde als 437).

442. Hendrik Geerts, geb. omstr. 1675, tr.
443. Marrrigje Alberts, geb. omstr. 1675.

444. Jacob Lubberts, geb. omstr. 1665, † vr 1741, tr. Rouveen 14 dec. 1690
445. Greetjen Bartels.

446. Roelof Frens, ged. Rouveen 8 jan. 1682, † vr 1728.

480. Jochem Stevens Greve, ged. Zwolle 23 jan. 1648, begr. Zwolle op het Bergkloosterkerkhof 1 april 1690, tr. 1e Zwolle 25 juni 1672 Geertien Gerrits Voerman, † vr 10 mei 1681, dr. van Gerrit Jansen en Geessijn Jansen; tr. 2e Zwolle 10 mei 1681
481. Berentjen Jans, ged. Zwolle 5 aug. 1662, tr. 2e Zwolle 24 febr. 1691 Gerrit Buters, geb. omstr. 1666, † vr 2 maart 1709. tr. 3e Zwolle 19 maart 1709 Jan Andriessen Doorn, ged. Zwolle 2 febr. 1668, begr. Zwolle op het Bergkloosterkerkhof 4 juni 1746, zn. van Andries Jansen voor den Doorn en Mechtelt Berents en gesch. echtg. van Egbertien Jans.

482. Derrick Berendts Mollenbelt, ged. Zwolle 7 febr. 1641, † vr 2 juni 1706, tr. 1e Zwolle 26 maart 1667 Geesjen Frerix, † vr 23 aug. 1684, dr. van Frerick Gerrits (zie 1380) en Swaentien Berents (zie 1381); tr. 2e Zwolle 9 sept. 1684
483. Grietjen Hermens, ged. Zwolle 14 april 1663.

484. N.N. van den Bergh, geb. omstr. 1672, tr.
485. Hendrikje van Haarst, geb. omstr. 1672.

486. Roelof Jansen, ged. Zwolle 6 aug. 1665, tr. Zwolle 12 okt. 1686
487. Anna Willems Dijck, ged. Zwolle 11 mei 1669.

488. Antonie van Baak, ged. Vollenhove 4 april 1677, † ald. vr 11 juli 1717, tr.
489. Elisabeth Jans Smit, ged. Vollenhove 12 dec. 1683, † ald. 2 jan. 1747, tr. 2e Vollenhove 5 nov. 1717 Evert Pingel, geb. omstr. 1683.

491. Catharina Moock, ged. Vollenhove 27 maart 1681.

492. Jan Evers Jacobsz Voerman, ged. Vollenhove 9 juni 1700, † ald. 8 aug. 1754, tr. 2e Geertruyt Visscher, geb. omstr. 1715; tr. 1e
493. Aafje Hermans Dorheijde, ged. Blokzijl 22 juli 1703, † 1734.

494. Jan Egberts ten Napel, geb. Genemuiden,? omstr. 1696, tr. 1e omstr. 1720 Geertje Bartels, geb. omstr. 1696, † Vollenhove 3 april 1729; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 6 jan.) 1730
495. Marrigje Geujen Boertjen, ged. Vollenhove 17 dec. 1699, † ald. 7 maart 1755.

496. Kees Jansz Post, geb. omstr. 1700, † Vollenhove 1 aug. 1749, tr. vr 10 dec. 1724
497. Beertje Jans Wint, geb. omstr. 1700, begr. Vollenhove 31 mei 1774.

498. Jan Hermens van der Linde, geb. Ambt Vollenhove, in de Leeuwte, ged. Vollenhove 13 juni 1697, begr. ald. 9 maart 1773, tr. 2e Vollenhove omstr. 7 jan. 1735 Grietje Jans ten Napel (zie 255); tr. 1e Vollenhove
499. Judith Jans Bouwmeester, geb. Ambt Vollenhove in de Quadoelen, ged. Vollenhove 17 nov. 1700, † ald. 1734.

500. Esien Sauman, geb. omstr. 1674, tr.
501. Weijntje N.N., geb. omstr. 1674.

502. Claes Geerts Top, ged. Vollenhove 14 maart 1669, † ald. 1713, tr.
503. Margje Arends Kwast, geb. Vollenhove, ged. Vollenhove 26 april 1674.

504. Lute Hendriks (de Lange), tr. 2e Hendrikjen Roelofs; tr. 1e
505. Lubbegien Jans, † Wanneperveen op de Sandbeld 1735, tr. 1e Peter Jansen Wint, geb. omstr. 1692, zn. van Jan Hendriks (zie 994) en Marregje Cornelis Wint (zie 995).

506. Claes Claesz Jonker, geb. omstr. 1674, tr.
507. Aaltje Volckens, ged. Blokzijl 23 okt. 1670.

510. Jan Jansz ten Napel, geb. Ambt Vollenhove,Barshup, ged. Vollenhove 25 febr. 1674, † vr 1748, tr. 2e Grietje Harms Broer, geb. omstr. 1674; tr. 1e
511. Hiltje Paulus Blijdenstein, ged. Blokzijl 7 maart 1680.

Generatie X

512. Peter Reinders de Leeuw, geb. omstr. 1630, burgemeester van Wilsum (1684), schepen te Wilsum (1669), pachter van Proosdij tienden, tr.
513. Aaltje Willems, geb. omstr. 1624.

516. Lulof Hermens, ged. Zalk 24 juli 1608, † vr 20 aug. 1675, tr.
517. Steventijn Dries, geb. omstr. 1610.

518. Claes Hanssen, geb. omstr. 1612, pachter van stadserf 174 "De Engmar", † vr 7 maart 1677.

520. Dirck Gerrits, geb. omstr. 1617, leenman van het stift Essen, tr. 2e Grietien Jansen, geb. omstr. 1624; tr. 1e
521. Marrichje Dries, geb. omstr. 1624.

522. Lambert Hansen, geb. omstr. 1614, leenman van het stift Essen, tr.
523. Petertien Gerrits, geb. omstr. 1622.

524. Lambert Hansen (dezelfde als 522), tr.
525. Petertien Gerrits (dezelfde als 523).

544. Evert Keuyt Prinsjes, geb. omstr. 1610, tr.
545. N.N. Morren, geb. omstr. 1618.

560. Jan Aertsz., ged. Kampen 10 sept. 1635, landbouwer, † Kampen 18 jan. 1715, begr. Kampen in de Buitenkerk 24 jan. 1715, tr. Kampen 24 mei 1665
561. Geertruit Louws Velthuijs, geb. Kampereiland omstr. 1635, † ald. 18 juli 1714, begr. Kampen in de Buitenkerk 24 juli 1714, tr. 1e Kampen 23 sept. 1660 Lubbert Petersz (zie 620).

562. Frerick Jansz Backer, ged. Kampen 11 sept. 1644, begr. Kampen,Buitenkerk 7 jan. 1693, tr. 1e (ondertr. Kampen 1 sept.) 1665 Aeltien Willems, ged. Kampen 11 april 1641, † 3 april 1670, dr. van Willem Dirricsz Vogel en Truijde Lubberts; tr. 2e Kampereiland 29 juni 1673
563. Neeltien Alberts, ged. Kampen 7 april 1652, begr. ald. 28 okt. 1693.

564. Henrick Gerrits, begr. Kampen,Buitenkerk 24 maart 1698, tr. Kampen 26 mei 1656
565. Nijse Geerts, ged. Kampen 14 dec. 1627, begr. Kampen,Buitenkerk 13 dec. 1683, tr. 1e Kampen 27 april 1651 Hendrik Jans, † 9 sept. 1655.

568. Klaas Gerrits [Vos], veehouder, † vr 2 sept. 1687, tr. 1e (ondertr. Kampen 27 okt.) 1654 Oede Jans, † vr 16 juli 1656, wed. van Gerrit Jacobs (Koyer); tr. 2e Kampen 16 juli 1656
569. Stijntje Herberts, begr. Kampen 25 okt. 1712.

570. Albert Lubberts Blanckart, geb. omstr. 1630, tr.
571. Cornelisien Gerrits, geb. omstr. 1629, tr. 2e Benier Herms, geb. omstr. 1612, † vr 29 mei 1658.

572. Steven Aerts Post, geb. Kampen 1620, stadsmeijer op het eerste erf van het Snaterys, † Kampereiland 23 nov. 1697, begr. Kampen,Buitenkerk 27 nov. 1697, tr. 1e Kampen 11 febr. 1648 Wesseltje Wessels, † 7 april 1650; tr. 3e Kampen 11 sept. 1667 Trijne Driessen (zie 613); tr. 2e (ondertr. Kampen 1 okt.) 1652
573. Geertje Rutgers, † 7 jan. 1666.

574. Henrick Gerrits (dezelfde als 564), tr. Kampen 26 mei 1656
575. Nijse Geerts (dezelfde als 565).

592. Jan van der Kamp, geb. omstr. 1632.

596. Teunis Lamberts, geb. omstr. 1639, tr.
597. Beeltje Wolbers, geb. omstr. 1639.

612. Steven Aerts Post (dezelfde als 572), tr. 3e Kampen 11 sept. 1667
613. Trijne Driessen, † Kampen 16 nov. 1704, begr. Kampen,Buitenkerk 21 nov. 1704, tr. 2e Kampereiland 4 dec. 1698 Dries Hendriks (zie 282).

620. Lubbert Petersz, ged. Kampen 25 juli 1628, † vr 28 april 1665, tr. Kampen 23 sept. 1660
621. Geertruit Louws Velthuijs (dezelfde als 561).

622. Lambert Berends Bolter, begr. ald. 29 juli 1689, tr. Kampen 9 maart 1659
623. Grietje Harms, begr. Kampen 29 jan. 1689, tr. 1e Kampen 22 okt. 1645 Lambert Hendriks Stronckert, † 19 sept. 1655, wedr. van Clasgen Henrics.

632. Egbert Hendriks Jonker, geb. omstr. 1658, † vr 21 mei 1705, tr.
633. Aaltijn Lubbers, geb. omstr. 1658.

634. Herm, geb. omstr. 1652.

636. Frederik Klaassen Schierholt, geb. omstr. 1690, † Kampereiland 29 mei 1727, tr. 2e Kampereiland 17 nov. 1720 Anna Anthonijs van den Bosch, ged. Kampen 1 jan. 1694, dr. van Anthonie Dirks van de Bosch en Lutgertjen Rutgers; tr. 1e
637. Femmigjen Jacobs, geb. omstr. 1690, † Kampen vr 7 nov. 1720.

642. Gerrit N.N., geb. omstr. 1604.

644. Gerrit Driessen, geb. Oldebroek omstr. 1629, tr. (ondertr. Oldebroek 3 nov.) 1650
645. Aaltien Jacobs, geb. Oldebroek omstr. 1629.

662. Aalt Jans, geb. omstr. 1672, tr.
663. Geertjen Willems, geb. omstr. 1672.

666. Hendrik Luyghjen Coops, geb. omstr. 1672, tr. (ondertr. Oldebroek 3 april) 1693
667. Jacobje Peele, geb. omstr. 1672.

670. Gerrit Arents Stange, geb. omstr. 1652, tr. (ondertr. Oldebroek 13 mei) 1677
671. Eesjen Harmen Stange, geb. omstr. 1652.

672. Jan Philips, hovenier toe Buckhorst (1655), tr. (ondertr. Zalk 17 okt.) 1647
673. Clasijns Egberts, ged. Zalk 22 aug. 1624.

688. Frans Wolbers, ged. Zwolle 25 febr. 1644, † vr 3 aug. 1689, tr. 1e Zwolle 14 dec. 1669 Hendrickie Jans, geb. omstr. 1639; tr. 2e Zwolle 12 sept. 1671
689. Annetje Albers, ged. Zwolle 5 okt. 1652, † vr 15 aug. 1700.

690. Berent Fredrix, geb. omstr. 1650, tr. Zwolle 19 sept. 1681
691. Merretjen Otten, geb. omstr. 1650.

692. Hendrick Assien, geb. omstr. 1646, begr. Windesheim 25 maart 1729, tr. vr 4 juli 1675
693. Jennigjen Jansen, geb. omstr. 1648.

706. Wessel Alberts, geb. omstr. 1658, tr. 1e Grietien Hendriks, geb. omstr. 1669; tr. 2e Zwolle 4 dec. 1683
707. Annegien Berents, geb. omstr. 1658, † omstr. 11 nov. 1693.

712. Jan Hermens in ´t Clooster, ged. Windesheim 18 mei 1661, † Zwolle 28 sept. 1694, tr. Windesheim 24 mei 1686
713. Dievertien Peters, geb. Mastenbroek in de Buurtschap Millingen omstr. 1661, † Zwolle 4 maart 1718, tr. 1e Mastenbroek 13 okt. 1683 Gerrit Hendriks Snel, † Zwolle 23 sept. 1684, zn. van Hendrik en gesch. echtg. van Henrichien Sijse (zie 975) en wedr. van Aaltje Herms; tr. 3e (ondertr. Zwolle 9 febr.) 1695 Gijsbert Hendrix, geb. omstr. 1670, keurnoot te Zwollerkerspel (1699), † vr 21 april 1730.

716. Peter Albers, geb. omstr. 1675, † vr 20 dec. 1704, tr.
717. Willemtien Jansen, geb. omstr. 1675.

718. Hendrik, geb. omstr. 1670.

740. Klaes N.N., geb. omstr. 1599.

742. Henrick N.N., geb. omstr. 1599.

764. Tonies Hendricks, geb. omstr. 1657, husman, tr.
765. Maergien Aelbers, geb. omstr. 1657.

766. Hartger Gerrits, geb. omstr. 1672, tr. Mastenbroek 1 april 1692
767. Lijsbet Hendricks, ged. Zwolle 11 maart 1666, tr. 1e Evert Gerrits Bouwmeester, geb. omstr. 1669, † vr 2 april 1692, zn. van Gerrit Willems en Elsijn Evers.

770. Jan Tijmens van Watersteijn, geb. omstr. 1660, tr. 2e omstr. okt. 1699 Geertijn Berents, geb. omstr. 1670, † vr 6 aug. 1727; tr. 1e
771. Merrechien Rijks ten Napel, geb. omstr. 1660, † Genemuiden vr 7 okt. 1699.

772. Claes Stevens Kerckhoff, geb. Genemuiden omstr. 1644.

774. Arent Borcherts Mulart, geb. Genemuiden omstr. 1632, † vr 25 sept. 1708, tr. omstr. 1670
775. Willemtijn Beniers, geb. omstr. 1650.

776. Henrick Dercksen Feuyte, geb. omstr. 1645, † 11 sept. 1697.

782. Dirck Claessen Hoekman, geb. omstr. 1646, † ald. vr 17 april 1680, tr.
783. Jannichien Frerix, geb. omstr. 1646, tr. 2e vr 29 mei 1671 Willem Stevens te Walle, geb. omstr. 1642, zn. van Steven Willems en Femmigien Egberts en wedr. van Margaretha Fockincx; tr. 3e omstr. 17 april 1680 Henric Broerman, † vr 8 dec. 1691, gesch. echtg. van Roeloffijn Koersen. tr. 4e omstr. 8 dec. 1691 Hans Willems, geb. omstr. 1655.

784. Arent, geb. omstr. 1640.

792. Hendrick Willems Joncker, geb. omstr. 1647.

796. Jan Alberts Woltman, geb. omstr. 1654, † vr 23 dec. 1704, tr. (ondertr. Kolderveen 25 maart) 1677
797. Neesjen Beens, geb. omstr. 1654, † vr 23 dec. 1704.

798. Marten Alberts Woltman, geb. omstr. 1661, tr. (ondertr. Kolderveen 21 maart) 1691 Grietjen Jansen, geb. omstr. 1666.

800. Peter Jansen Jager, geb. omstr. 1660, tr.
801. Annichijn Jochems, geb. omstr. 1660.

804. Gerrit Assies, geb. omstr. 1644, † vr 7 juni 1684, tr.
805. Grietijn Hansen, geb. omstr. 1650, † Genemuiden vr 24 mei 1709, tr. 2e Genemuiden omstr. 7 juni 1684 Wolter Jans ten Napel (zie 1976).

814. Peter te Walle, geb. omstr. 1680, † Genemuiden vr 26 aug. 1729, tr.
815. Geertruijd Peters, geb. omstr. 1680, † na 26 aug. 1729, tr. 2e Genemuiden 29 maart 1734 Jan Dirks.

820. Berent Engberts, ged. Zwolle 7 april 1645, tr. Zwolle 12 april 1668
821. Fijchien Henrix Veliken.

824. Egbert Claasz Kragt, ged. Nieuwleusen 1 jan. 1664, lidmaat in Nieuwleusen (1695), tr. 2e (ondertr. Kampen 22 febr.) 1715 Marregjen Hendriks, geb. omstr. 1664; tr. 1e
825. Jennechien Janzen, geb. omstr. 1670, lidmaat te Nieuwleusen (1695), † vr 22 febr. 1715.

826. Jan Janzen, geb. omstr. 1657, tr.
827. Hendrikien Goossens, geb. omstr. 1657.

828. Peter N.N. (dezelfde als 354 in generatie IX), tr.
829. Annetje N.N. (dezelfde als 355 in generatie IX).

848. Lambert van den Berg, geb. omstr. 1610.

872. Derck Hendricksz Hagewolt, geb. omstr. 1630, † vr 1 jan. 1698, tr. omstr. 1655
873. Femme Arents, geb. omstr. 1630.

874. Jan Berents, geb. omstr. 1642, tr.
875. Grietien Luities, geb. omstr. 1642.

888. Lubbert Jans, geb. omstr. 1635, † vr 1690, tr.
889. Geertien Peters, geb. omstr. 1635.

892. Frens Geerligs Timmerman, geb. omstr. 1652, tr.
893. Harmtien Hilberts, geb. omstr. 1652.

960. Steeven Hendricks Greve, geb. omstr. 1612, tr. Zwolle 23 april 1637
961. Aaltijn Geerts, † vr 22 jan. 1650.

962. Jan Berents, ged. Zwolle 26 okt. 1628, † vr 30 mei 1674, tr. Zwolle 29 mei 1659
963. Arentijn Engberts, geb. Haerst omstr. 1629, tr. 2e Zwolle 16 juni 1674 Geert Roelofs, geb. omstr. 1635, † vr 1 mei 1697, zn. van Roelof N.N..

964. Berend Claesen Mollenbelt, geb. omstr. 1611, † vr 3 jan. 1667, tr. 1e (ondertr. Zwolle 22 febr.) 1635 Derckien Dercks, † vr 1638, dr. van Derck Jansen op Soesele en Swaentien Geertsen; tr. 2e Zwolle 6 febr. 1638
965. Grietien Janssen, tr. 2e (ondertr. Zwolle 5 jan.) 1667 Peter Willems Bos, geb. omstr. 1627, zn. van Willem en wedr. van Grietijn Jansen.

966. Hermen Engberts, ged. Zwolle 4 sept. 1631, tr. Zwolle 17 febr. 1661
967. Jannighjen Everts, geb. omstr. 1636.

972. Jan Berents (dezelfde als 962), tr. Zwolle 29 mei 1659
973. Arentijn Engberts (dezelfde als 963).

974. Willem Enghbers Dijck, geb. omstr. 1646, † vr 13 juni 1674, tr. Zwolle 25 aug. 1668
975. Henrichien Sijse, ged. Zwolle 15 dec. 1639, tr. 1e Zwolle 26 nov. 1667 Sijse Hendricks, geb. omstr. 1637, † vr 18 juli 1668; tr. 3e Zwolle 21 juli 1674 Gerrit Engberts voor de Ordel, geb. omstr. 1649. tr. 4e Zwolle 3 aug. 1675 Gerrit Hendriks Snel, † ald. 23 sept. 1684, zn. van Hendrik; hij hertr. (ondertr. Zwolle 5 juni) 1680 Aaltje Herms en tr. 3e Mastenbroek 13 okt. 1683 Dievertien Peters (zie 713).

976. Gerrit Anthonis, tr. Vollenhove 23 juni 1676
977. Aaltje Hendriks, geb. omstr. 1651, tr. 1e Lodewijk Hendriks, geb. omstr. 1651, † vr 23 juni 1676.

978. Jan Gerrits Smidt, geb. omstr. 1653, smid, tr.
979. Maria Andries, geb. omstr. 1653.

982. Petrus Moock, geb. omstr. 1650, dominee, rector, tr.
983. Aleijda de Ree, geb. omstr. 1650.

984. Jacob Hermens Voerman, ged. 27 sept. 1667, tr.
985. Geertje Everts, ged. Vollenhove 18 okt. 1665.

986. Herman Jochems Dorheijd, ged. Blokzijl 8 maart 1676, † Buiten Blokzijl vr 16 april 1719, tr. 2e Blokzijl 15 jan. 1708 Grietjen Jacobs; zij hertr. Blokzijl 30 april 1719 Herman Jacobs Voerman; tr. 1e Blokzijl 13 mei 1695
987. Berendje Rutgers, ged. Blankenham 11 maart 1674, † ald. 1707.

988. Egbert Wolters ten Napel, geb. Genemuiden omstr. 1670, herbergier, brouwer, tr. 2e Vollenhove nov. 1725 Maria Peters, geb. omstr. 1683, echtg. van Jan Klaassen Vos; tr. 1e
989. Hilligje Jacobs Ovink, geb. omstr. 1675, † Vollenhove 19 juni 1724.

990. Geuje Alberts Boertjen, ged. Vollenhove 3 jan. 1663, tr.
991. Geertjen Sijmens Visscher, ged. Vollenhove 11 jan. 1662.

992. Jan Kornelis Post, ged. Zwartsluis aug. 1661, † 26 okt. 1726, tr.
993. Geertien Hendriks, geb. omstr. 1671.

994. Jan Hendriks Wint, geb. Beulake??,? omstr. 1665, tr.
995. Marregje Cornelis Wint, geb. omstr. 1661.

996. Hermen Willems van der Linde, geb. Vollenhove 1658, † ald. 1721, tr.
997. Jacobje Hermens van der Linde, geb. Ambt Vollenhove in de Leeuwte, ged. Vollenhove 13 mei 1666, † na 20 nov. 1724.

998. Jan Jansen Bouwmeester, geb. Vollenhove omstr. 1652, tr.
999. Machtelt Berents Born, ged. Vollenhove 2 febr. 1668.

1004. Claes [Geerts?] Top, geb. omstr. 1635, tr.
1005. Trijn, geb. omstr. 1635.

1006. Arend Peters Quast, geb. Vollenhove op de Doele, ged. Vollenhove 24 sept. 1641, tr. Vollenhove 5 april 1668
1007. Annigje Geerts, geb. omstr. 1644.

1008. Hendrick Hendricks Lange, geb. omstr. 1641, tr.
1009. Annigjen Luijtiens, geb. omstr. 1641.

1010. Jan Hendricks, geb. omstr. 1655, tr.
1011. Claessien Roelofs, geb. omstr. 1655, tr. 2e Hans Lucas, geb. omstr. 1655.

1014. Volcken Claesz, geb. omstr. 1640, tr.
1015. Maritjen Michiels, geb. omstr. 1640.

1020. Jan Geerts ten Napel, geb. Ambt Vollenhove,Barshup, ged. Vollenhove 15 febr. 1641, tr. Vollenhove
1021. Anna Jans Baver.

1022. Poulus Reijniers Blijdenstein, geb. omstr. 1643, vervener te Blokzijl, tr. 2e Blankenham 10 juni 1691 Geertje Jans, geb. omstr. 1650; tr. 1e
1023. Geesje Boldewijns, geb. omstr. 1645, † vr 26 april 1691.

Generatie XI

1024. Reinder Dubbelsz. de Leeuw, begr. Kampen,Buitenkerk 1 maart 1682, tr. 2e Kampen 31 maart 1658 Nijse Aerts Post, † 10 sept. 1682, dr. van Aert Rutgers (zie 1144) en Geertje Stevens (zie 1145) en wed. van 1e Symon Engberts Hartsuicker en 2e Egbert Lubberts; tr. 1e
1025. N.N. Peters, geb. omstr. 1610, † vr 31 maart 1658.

1026. Willem Berents van Marle, geb. omstr. 1600, † vr 10 febr. 1665, tr. Truichien Herms Rietberg, geb. omstr. 1600, dr. van Hermen Jans en Swane van Besten.

1032. Hermen Gosens, geb. omstr. 1580.

1036. Hans, geb. omstr. 1582.

1040. Gerrit N.N. [Vos], geb. omstr. 1594.

1044. Hans N.N., geb. omstr. 1586.

1046. Gerrit N.N. [Vos] (dezelfde als 1040).

1090. Morre Jansz., geb. omstr. 1585, † vr 22 juni 1677.

1120. Aart Jans Bos, † omstr. 1689, tr. 2e vr 27 sept. 1656 Jannichje Claessen Hoen, ged. Kampen 7 april 1636, dr. van Claes Peters en Jennichje Claes; tr. 1e Kampen 6 febr. 1629
1121. Truijde Sweers, † vr 25 febr. 1653.

1122. Louw Peters Velthuis, † vr 5 dec. 1657, tr. 1e Kampen 16 okt. 1618 Trijntge Henricx (zie 2455); tr. 2e Kampen 27 mei 1625
1123. Aeltjen Jans.

1124. Jan Hermszen Backer, tr. (ondertr. Kampen 22 april) 1642
1125. Aeltjen Fredericks.

1126. Albert Everts, † Kampen vr 24 sept. 1655, tr. 1e Kampen 14 okt. 1614 Hendrikje Luchiens, geb. omstr. 1584, † Kampen vr 1 mei 1646, wed. van Gerrit Bastiaans; tr. 2e Kampen 17 mei 1646
1127. Marrigje Willems, † Kampen 8 juni 1663, tr. 2e Kampen 21 okt. 1655 Jan Stevens; hij hertr. Kampen 31 juli 1667 Beigje Jans.

1128. Gerrit Hendriks, geb. omstr. 1601, tr. Oldebroek 8 juli 1632
1129. Hendrikje Dries, geb. omstr. 1601.

1130. Geert Stevens, pachtboer op het Kampereiland (1626 - 1643), † omstr. jan. 1643, tr. Kampen 17 juni 1625
1131. Gijsseltje Engberts Veesman, † vr 18 mei 1655, tr. 2e Kampen 20 dec. 1643 Rijck Willems, † na 3 nov. 1667; hij hertr. Kampen 4 juni 1655 Marrigje Segers.

1136. Geert Claessen Vos, geb. omstr. 1603, † vr 30 aug. 1650, tr.
1137. Cleijssien Arents, geb. omstr. 1593.

1140. Lubbert Jochems, geb. omstr. 1600, tr.
1141. Aeltien Henrix, geb. omstr. 1600.

1142. Gerrit N.N., geb. omstr. 1598.

1144. Aert Rutgers Post, geb. omstr. 1597, pachtboer op Ketelersrugge, † na 15 nov. 1659, tr. (ondertr. Kampen 3 okt.) 1617
1145. Geertje Stevens.

1146. Rutger Henricks, tr. Kampen 30 mei 1628
1147. Geesje Dircks.

1226. Dries Jansen, pachter op het 5e erf van de Heultjes 1665-1697, tr. 2e Kampen 21 maart 1655 Geertje Jacobs Velthuis, † 24 mei 1663, dr. van Jacob Peters en Neeltje Henricks; tr. 3e (ondertr. Kampen 6 april) 1666 Geertje Harms; tr. 4e Kampen 9 okt. 1668 Jacobje Peters, † vr 10 juni 1688, gesch. echtg. van N.N.; tr. 5e (ondertr. Kampereiland 10 juni) 1688 Sibrechtje Jans, gesch. echtg. van Claes Wichers; tr. 1e Kampen 17 april 1647
1227. Anneke Louwes Velthuis, geb. het Eiland, ged. Kampen 17 dec. 1624, † vr 21 maart 1655.

1240. Peter Symens, tr. Kampen 15 aug. 1619
1241. Jannege Jans, geb. omstr. 1589.

1244. Berend Bolter, geb. omstr. 1610.

1264. Hendrik Jonker, geb. omstr. 1628.

1272. Klaas Freriks Schierholt, geb. omstr. 1660, meijer op de Scheere onder Wilsum (1694), tr.
1273. Heijltje?, geb. omstr. 1660.

1274. Jacob, geb. omstr. 1660.

1288. Dries Gerritsen, geb. Oldebroek omstr. 1600, tr. (ondertr. Oldebroek 10 febr.) 1628
1289. Griete Heijmans, geb. Oldebroek omstr. 1600.

1346. Egbert Rotgers Weertmeester, geb. omstr. 1598, tr.
1347. Anna Cornelis, geb. omstr. 1598.

1376. Wolbart Claesen, geb. omstr. 1612, † vr jan. 1655, tr. Zwolle 11 april 1637
1377. Anneken Jansen, geb. omstr. 1612, tr. 2e Zwolle 18 sept. 1655 Cornelis Stevens.

1378. Albert Geerlighs van Wijnvoorden, smid, tr. Zwolle 10 okt. 1647
1379. Aeltijn Berents van Grael, geb. omstr. 1622.

1380. Frerick Gerrits, geb. omstr. 1612, tr. Zwolle 20 febr. 1638
1381. Swaentien Berents, tr. 1e Zwolle 26 april 1636 Lubbert Jansen, geb. omstr. 1612, † vr jan. 1638, zn. van Jan Berents.

1384. Assien Gerrijts Westerhoff, † vr 31 juli 1647, tr. Zwolle 18 mei 1628
1385. Henricken Winolts, tr. 2e Zwolle 27 juli 1647 Willem Jansen, geb. omstr. 1603.

1424. Hermen Janssen in ´t Clooster, geb. omstr. 1624, tr. 2e Windesheim 13 nov. 1670 Armgardt Reiners, dr. van Reiner Janssen; tr. 1e
1425. Geertjen Dercksen, † Windesheim vr 13 nov. 1670.

1426. Peter Jansen van Millingen, † vr 10 april 1697, tr. 1e Aechte Herms, geb. omstr. 1641, † 14 juni 1704, dr. van Herm; zij hertr. Lubbert Derckts [Pelleboer]; tr. 2e
1427. Marrichjen Wolters, geb. omstr. 1624, † Mastenbroek, buurtschap Millingen vr 5 juli 1679, tr. 2e Dirrick Andriessen, geb. omstr. 1624, † vr 1 maart 1660.

1534. Hendrick Hessels, geb. omstr. 1640, † vr 21 febr. 1684, tr. Zwolle 31 mei 1664
1535. Aeltien Jansen, ged. Zwolle 23 aug. 1640, tr. 1e Lambert Driessen, geb. omstr. 1648, † vr 2 sept. 1676, zn. van Dries.

1540. Tijmen, geb. omstr. 1632, tr.
1541. Jennichien van Watersteijn, geb. omstr. 1632, tr. 2e Alert, geb. omstr. 1630.

1542. Rijck Jans ten Napel, geb. Genemuiden 1627, Schepen te Genemuiden van o.a. 1650-1674, schepen te Genemuiden (1675), † Genemuiden vr 13 juni 1702, tr. Genemuiden vr 12 juni 1653
1543. Ida Gerrits, geb. omstr. 1622, † Genemuiden vr 28 sept. 1693.

1544. Steven Claes Kerckhoff, geb. omstr. 1616, Burgemeester der stad Genemuiden van 1645-1669, † Genemuiden vr 4 sept. 1674, tr.
1545. Stientien Jans, geb. omstr. 1613.

1548. Borchert Arentsz Mulart, geb. Genemuiden omstr. 1605, † ald. vr 16 dec. 1657, tr. Genemuiden omstr. 1630
1549. Merrichien Berents, geb. omstr. 1605, † Genemuiden vr 28 aug. 1696, tr. 2e Genemuiden vr 5 jan. 1658 Goeris Lubberts, geb. omstr. 1605.

1550. Banier Jansen, geb. omstr. 1609, † vr 15 april 1671, tr.
1551. Geertijn Lubberts, geb. omstr. 1609.

1552. Derck Hermsen, geb. omstr. 1615, † vr 6 juni 1668.

1564. Claes Jansz Hoekman, geb. omstr. 1610, Burgemeester (schepen) der stad Genemuiden, † vr 1683, tr.
1565. Merrichien Egberts, geb. omstr. 1610.

1566. Fredric, geb. omstr. 1616.

1584. Willem Joncker, geb. omstr. 1622.

1592. Albert Woltman, geb. omstr. 1629.

1594. N.N. Beens, geb. omstr. 1620.

1596. Albert Woltman (dezelfde als 1592).

1600. Jan Peters Jager, geb. omstr. 1628, † vr 15 jan. 1678.

1608. Asjen, geb. omstr. 1614, tr.
1609. Anna Clasen, geb. omstr. 1614.

1610. Hans Roelofsen, geb. omstr. 1623, † vr 27 april 1667, tr.
1611. Lijssien Gerrits, geb. omstr. 1632.

1628. Gerrit Hendrix te Walle, geb. Genemuiden omstr. 1660, tr.
1629. Hermtien Hendriks, geb. omstr. 1660.

1640. Engbert Jansen, geb. omstr. 1609, † vr 17 jan. 1667, tr. Zwolle 9 nov. 1634
1641. Stijntijn Herms, geb. omstr. 1609, † 8 april 1671.

1642. Hendrik Veliken, geb. omstr. 1623, meijer van erve en goed Bubbinck te Genne (1686), tr.
1643. Lijsabet Arents, geb. omstr. 1623.

1648. Claas Egberts [Kragt], geb. omstr. 1629, diaken te Nieuwleusen (1663), lidmaat in Nieuwleusen (1675), † vr 1675, tr.
1649. Hilletien Peters, geb. omstr. 1629, lidmaat in Nieuwleusen (1675), begr. Nieuwleusen 20 febr. 1700, tr. 2e vr 1675 Simon Janzen, geb. omstr. 1629, lidmaat in Nieuwleusen (1695).

1744. Hendrinck Hagewolt, geb. omstr. 1600, diaken Nederduits Gereformeerde kerk Rouveen, † Rouveen omstr. 1675.

1920. Henrick Greve, geb. omstr. 1582.

1922. Geert Hendricks, geb. omstr. 1575, † vr 23 april 1637, tr. Zwolle 19 okt. 1600
1923. Claesken Claes, geb. omstr. 1575, tr. 1e Berent Meulenbelt, geb. omstr. 1568.

1924. Berent Jansen, geb. omstr. 1601, † vr 30 jan. 1641, tr. Zwolle 31 dec. 1626
1925. Aeltien Jansen.

1926. Engbert Roelofs, tr. 2e Zwolle 5 nov. 1643 Jantijn Hermens, geb. omstr. 1618, dr. van Hermen Hessels en Lijsabet Gerrits; tr. 1e Zwolle 17 nov. 1622
1927. Grietien Geerts, geb. omstr. 1597, † vr 18 nov. 1643.

1928. Claes Henricksen aan den Mollenbelt, geb. omstr. 1581, tr. 1e Alijt Janssen, geb. omstr. 1581; tr. 2e
1929. Aeltien Volckers, geb. omstr. 1571, tr. 2e Berent, geb. omstr. 1571.

1930. Jan Cornelijssen, geb. omstr. 1576, tr.
1931. Jacobjen Derckssen, geb. omstr. 1576.

1932. Engbert Roelofs (dezelfde als 1926), tr. 1e Zwolle 17 nov. 1622
1933. Grietien Geerts (dezelfde als 1927).

1948. Engbert Willemsen Dijck, geb. omstr. 1596, † vr 25 mei 1665, tr. 1e Zwolle 20 dec. 1618 Berendtgen Gerrijdts, geb. omstr. 1588, wed. van Hermen Jansen; tr. 2e Zwolle 12 okt. 1645
1949. Anneghjen Martens, geb. Op de Nije-Staat omstr. 1620, dienstmeid van den hopman Jan Gerrijtsen, tr. 2e Zwolle 20 juni 1665 Willem Jansen, † vr 7 okt. 1672, zn. van Jan en Willemtijn Willems; hij hertr. (ondertr. Zwolle 22 mei) 1669 Aaltjen Gerrijts Voerman.

1950. Sijse Henrix, geb. omstr. 1611, † vr 20 dec. 1679, tr. Zwolle 5 dec. 1636
1951. Gerrichjen Geerts, geb. omstr. 1611.

1968. Hermen Coenderts Voerman, geb. Vollenhove omstr. 1630, kleermaker (1669), tr. Vollenhove 5 mei 1661
1969. Aeltjen Wolters, ged. Vollenhove 9 sept. 1640.

1970. Evert Jans, ged. Vollenhove 3 aug. 1638, tr. Vollenhove 18 nov. 1663
1971. Engeltien Tijmens, ged. Vollenhove 14 okt. 1641.

1972. Jochem Pieters Dorheijd, geb. omstr. 1640, tr. 2e Geesje Egberts, geb. omstr. 1646; tr. 3e Blokzijl 29 jan. 1688 Trijntje Willems, wed. van Wicher Harms; tr. 1e
1973. Antje Luten, geb. omstr. 1640.

1974. Rutger Wolters, geb. omstr. 1644, † vr 9 nov. 1710, tr. Blankenham ,? 29 april 1663
1975. Machteld Geerts, geb. omstr. 1644.

1976. Wolter Jans ten Napel, geb. Genemuiden omstr. 1628, † ald. vr 2 okt. 1710, tr. 2e Genemuiden omstr. 7 juni 1684 Grietijn Hansen (zie 805); tr. 1e Vollenhove 27 nov. 1667
1977. Niesje Goosens, † Genemuiden vr 7 juni 1684.

1980. Albert Hendriks Boertjen, geb. omstr. 1633, tr. Vollenhove 21 maart 1658
1981. Dirkjen Geujen.

1982. Sijmen Dircx Visscher, geb. vr 1619, tr. 1e Vollenhove 30 aug. 1646 Beerte Evers, geb. omstr. 1609, † vr 21 jan. 1653, wed. van Hendrik Geerts; tr. 2e Vollenhove 16 febr. 1653 Jantien Arents, geb. omstr. 1625, dr. van Arent Jacobs; tr. 3e Vollenhove 11 okt. 1654 Geertjen Hendricks, geb. omstr. 1629, dr. van Henrick Henricks; tr. 5e Vollenhove 12 febr. 1665 Greete Jans, dr. van Jan Wolters; tr. 4e Vollenhove 3 aug. 1656
1983. Toonisjen Peters.

1984. Cornelis Jansen Post, geb. omstr. 1618, † 9 sept. 1666, tr. 1e Jentje Tonis, geb. omstr. 1636, dr. van Tonis; zij hertr. Jacob Pieters Modderman; tr. 2e
1985. Grietje?, geb. omstr. 1620.

1986. Hendrik Luitiens, geb. omstr. 1641, tr. 2e Femmegien Jans, geb. omstr. 1641; tr. 1e
1987. Trijntje Andries, geb. omstr. 1641.

1988. waarschijnlijk Hendrik Wint, geb. omstr. 1644.

1992. Willem Hermens, geb. Vollenhove 1622, † ald. 1660, tr. Vollenhove 24 okt. 1655
1993. Gerrichien Peters, † Genemuiden 1666, tr. 2e Genemuiden 10 febr. 1661 Arend Jans Sinnich, geb. omstr. 1630; hij hertr. omstr. 16 febr. 1667 Jantien Martens.

1994. Hermen Jans, geb. Vollenhove 1621, † ald. omstr. 1677, tr. Vollenhove 30 april 1662
1995. Petertje Jans, † omstr. 1687, tr. 2e (ondertr. Vollenhove 11 aug.) 1678 Frerik Hillebrandts Hulsebos, geb. Vollenhove omstr. 1648, zn. van Hillebrand Frederiks en Teunisje Bruines; hij hertr. Vollenhove 1688 Jantje Veen.

1996. Jan Jans Bouwmeester, geb. Vollenhove omstr. 1615, tr. Vollenhove 10 mei 1647
1997. Mette Jans, geb. omstr. 1622.

1998. Berend Gerrits Berteling, geb. Born omstr. 1640, tr. Vollenhove 11 maart 1665
1999. Lubbegien Stevens, geb. Quadoelen omstr. 1640.

2012. Peter Arents Quast, geb. omstr. 1611, voerman, tr. 2e (ondertr. Vollenhove 17 juni) 1659 Berendje Gerrits, wed. van Albert Hessels; tr. 1e (ondertr. Vollenhove 20 maart) 1636
2013. Marregien Berends.

2014. Geert Helprichs, geb. omstr. 1617, tr. Vollenhove 31 jan. 1642
2015. Geertien Egbers, geb. omstr. 1606, tr. 1e Vollenhove 18 juni 1626 Derk Evers, geb. omstr. 1596, † vr 11 okt. 1641, zn. van Evert Jan Andries en wedr. van Hendrijckie Reijns.

2040. Geert Everts ten Napel, geb. omstr. 1610, tr. 2e Vollenhove 13 mei 1655 Elsje Theunis Vos, geb. omstr. 1630, dr. van Theunis Peters; tr. 1e Vollenhove 25 april 1640
2041. Roelofje Andries Coolhof, geb. omstr. 1616, † vr 15 april 1655.

2042. Jan Jansen Baver, geb. omstr. 1612, † vr 26 febr. 1659, tr. 2e Annigje Jans, geb. omstr. 1612; tr. 1e
2043. Arendje Rijkens, geb. omstr. 1620, tr. 2e Vollenhove 27 febr. 1659 Egbert Tijmens ten Napel, geb. omstr. 1634, zn. van Tijmen Everts en Hadewich Egberts ten Napel (zie 4083).

2044. Regnerus a Blijdenstein, geb. Ruinerwold in de buurtschap Blijdenstein omstr. 1622, student aan het Collegium te Franeker (1636/1637), vervener te Scheerwolde (1653), † Scheerwolde, gemeente IJsselham omstr. 1679, tr. omstr. 1642
2045. Hendrikje Pouwels, geb. omstr. 1622, † vr 31 maart 1683.

2046. Boldewijn Alberts, geb. omstr. 1612, tr.
2047. Hilletje?, geb. omstr. 1612.

Generatie XII

2052. Berent Egberts, geb. omstr. 1570.

2240. Jan Aarts Bos, geb. omstr. 1599, † omstr. 1656.

2242. Sweer, geb. omstr. 1584.

2244. Peter Claesz. Velthuis, geb. omstr. 1568, pachtboer op het Kampereiland, † 28 jan. 1618, tr. 1e Maeycke Willems, geb. omstr. 1561, † vr 19 maart 1593, dr. van Willem Jans Bave en Aleida; tr. 3e omstr. dec. 1605 Stijntje Jacobs, geb. omstr. 1580, † na 9 aug. 1652; zij hertr. Kampen 7 febr. 1621 Jan Rutgers en tr. 3e Kampen 19 okt. 1627 Gerrit Cornelissen; tr. 2e omstr. 19 maart 1593
2245. Anna Herberts, geb. omstr. 1571, † vr 28 nov. 1605.

2246. Johan Dircks, geb. omstr. 1566, † 1631, tr. 2e (ondertr. Kampen 1 nov.) 1611 Jacobje Gerrits, geb. omstr. 1575, † vr 18 juni 1624, wed. van Jan Velicke; tr. 3e (ondertr. Kampen 18 juni) 1624 Trude Jans, geb. omstr. 1599; tr. 1e
2247. Metghe Alberts, geb. omstr. 1566, † vr 1 nov. 1611.

2250. Frerick, geb. omstr. 1590.

2254. Willem, geb. omstr. 1592.

2262. Engbert Dircks Veesman, geb. omstr. 1570, pachtboer op het Kampereiland, † 4 sept. 1629, tr. 2e Kampen 25 okt. 1616 Frerickgen Geerts, † vr 25 aug. 1665, dr. van Geert Frericks en Stijne Berents; zij hertr. Kampen 13 okt. 1630 Jan Henricks; tr. 1e omstr. april 1604
2263. Nyse Aerts Post, geb. omstr. 1569, † vr 25 okt. 1616, tr. 1e Jan Jansz., geb. omstr. 1569, † vr april 1593; tr. 2e Kampen omstr. april 1593 Rutger Claesz. Velthuis (zie 2288).

2272. Claes Henricks Vos, geb. omstr. 1575.

2282. Henrick N.N., geb. omstr. 1570.

2288. Rutger Claesz. Velthuis, geb. omstr. 1569, pachtboer op het Kampereiland, † omstr. 1603, tr. Kampen omstr. april 1593
2289. Nyse Aerts Post (dezelfde als 2263).

2292. Henrick Rutgers, † omstr. 1641, tr.
2293. Jannechien Lamberts, geb. omstr. 1568.

2454. Louw Peters Velthuis (dezelfde als 1122 in generatie XI), tr. 1e Kampen 16 okt. 1618
2455. Trijntge Henricx, † 17 dec. 1624.

2528. Gerrit Alberts Jonker, geb. omstr. 1600.

2544. Frerick Schierholt, geb. omstr. 1644.

2752. Claes Essijns, geb. omstr. 1582.

2754. Jan Lambers, geb. omstr. 1582.

2756. Geerlich van Wijnvoorden, geb. omstr. 1590.

2758. Berent van Grael, geb. omstr. 1592.

2760. Gerrit Frericksen, geb. omstr. 1582.

2762. Berent Egberts, geb. omstr. 1582.

2768. Geert Westerhoff, geb. omstr. 1573.

2770. Winolt Willemsen, geb. omstr. 1573.

2848. Jan N.N., geb. omstr. 1604.

2850. Derck Jansen op den Oort, geb. omstr. 1601, † Windesheim vr 26 juli 1643, tr.
2851. Aeltjen Wichmans op den Oort, geb. omstr. 1601, tr. 2e omstr. 26 juli 1643 Hessel Jansen, geb. omstr. 1622, zn. van Jan N.N. (zie 2848).

2852. Jan Tonissen, geb. omstr. 1590, † vr 31 jan. 1638, tr.
2853. Diewertien Lambertsen, geb. omstr. 1595, † na 30 mei 1685, tr. 2e omstr. 31 jan. 1638 Cornelis Claessen, geb. Mastenbroek op Millingen omstr. 1614, † vr 3 april 1674, zn. van Claes Evertsen en Jutte Claesdr.

2854. Wolter N.N., geb. omstr. 1599.

3068. Hessel Jans, geb. omstr. 1606, tr.
3069. Petertien Berents, geb. omstr. 1606.

3070. Jan Willems, geb. omstr. 1612, begr. Zwolle op het Bergkloosterkerkhof 1 juni 1686, tr. Zwolle 13 april 1637
3071. Grietien Willems, geb. omstr. 1615, tr. 1e Zwolle 14 april 1635 Jacob Egbertsen, † Holte onder Zwolle 13 maart 1635, zn. van Egbert Jacobs en wedr. van Mecheltgen Everts.

3082. Hans Jansen van Watersteijn, geb. omstr. 1607, tr. Genemuiden
3083. Henrijkin Jans, geb. omstr. 1607.

3084. Jan Egberts ten Napel, geb. Genemuiden omstr. 1590, Schepen te Genemuiden van 1634-1645 en 1667-1669, armenmeester, provisoor, burgemeester te Genemuiden (1649), † Genemuiden vr 11 mei 1673, tr. Genemuiden vr 1627
3085. Merrichien Rijcx van Noorden, geb. omstr. 1601, † na 11 mei 1673.

3086. Gerrit Adamsz, geb. omstr. 1587, † Genemuiden vr 14 febr. 1649, tr. (ondertr. Kampen 17 april) 1612
3087. Gosen Jansen.

3088. Claes Stevens Kerckhoff, geb. omstr. 1596, tr.
3089. Greete, geb. omstr. 1596.

3090. Jan Hoekman, geb. omstr. 1582, tr.
3091. Lijsebeth(?), geb. omstr. 1582.

3096. Arent Rolofs Mulert, geb. omstr. 1570, † vr 7 febr. 1643, tr. omstr. 1595
3097. Sophia van Goedenhooven, geb. omstr. 1570, † na 4 aug. 1643.

3098. Berent, geb. omstr. 1575.

3104. Herm, geb. omstr. 1585.

3128. Jan Hoekman (dezelfde als 3090), tr.
3129. Lijsebeth(?) (dezelfde als 3091).

3200. Peter Jager, geb. omstr. 1598.

3220. Roloff Hanssen, geb. omstr. 1593, † vr 16 febr. 1654, tr.
3221. Hille Floris, geb. omstr. 1593, tr. 1e Jan, geb. omstr. 1593, † vr 16 febr. 1654.

3222. Gerrit Adamsz (dezelfde als 3086), tr. (ondertr. Kampen 17 april) 1612
3223. Gosen Jansen (dezelfde als 3087).

3256. Henric Willems te Walle, geb. Genemuiden omstr. 1625, † ald. vr 23 jan. 1685, tr. 1e Genemuiden vr 1646 Femmichien Warners, geb. omstr. 1625, † Genemuiden vr 6 april 1657, gesch. echtg. van Peter; tr. 2e Genemuiden omstr. 6 april 1657
3257. Swaentien Hanssen, geb. omstr. 1632.

3280. Jan Berents, geb. omstr. 1576, tr. Zwolle 20 sept. 1601
3281. Janneke Jans, geb. omstr. 1576.

3282. Hermen Willems, geb. omstr. 1579.

3296. Egbert Kragt, geb. omstr. 1604.

3848. Jan Berents (dezelfde als 3280), tr. Zwolle 20 sept. 1601
3849. Janneke Jans (dezelfde als 3281).

3850. Jan Geertsen, geb. omstr. 1571.

3852. Roelof, geb. omstr. 1575.

3854. Geert Henricks, geb. omstr. 1572, † vr nov. 1622.

3860. Cornelis Cornelissen, geb. omstr. 1551, † vr 9 sept. 1601.

3896. Willem Willemsen Dijck, † vr nov. 1610, tr. 1e Heijle Jans van Tongeren, geb. omstr. 1580, dr. van Jan; zij hertr. Zwolle 25 nov. 1610 Roelof Heimericks; tr. 2e Zwolle 15 juli 1593
3897. Henrickien Roelofs.

3898. Marten Alberts, geb. omstr. 1590, keurnoot te Zwollerkerspel (1627), tr.
3899. Lutgert Geerlichs, geb. omstr. 1590.

3900. Henrick Willemsen, geb. omstr. 1581.

3902. Geert Cornelis, geb. omstr. 1581.

3936. Coendert Jacobs Voerman, geb. omstr. 1604, voerman, tr. Vollenhove
3937. Femmigje Hendriks Run, geb. omstr. 1609.

3938. Wolter Berents, geb. omstr. 1610, slachter, tr. 1e Heijltien Gerrits, geb. omstr. 1610, † vr 30 juni 1633; tr. 2e Vollenhove 30 juni 1633
3939. Derkje Willems, geb. omstr. 1610.

3940. Jan Everts, geb. omstr. 1603, timmerman (1638), tr. Vollenhove 18 mei 1628
3941. Geertje Hendriks Klaassen, geb. omstr. 1603.

3942. Tijmen Arends, geb. omstr. 1611, kuiper, tr. (ondertr. Vollenhove 15 mei) 1636
3943. Geerlichje Rutgers, geb. omstr. 1611.

3952. Jan Egberts ten Napel (dezelfde als 3084), tr. Genemuiden vr 1627
3953. Merrichien Rijcx van Noorden (dezelfde als 3085).

3954. Goosen Ariaens, geb. omstr. 1616, tr. Vollenhove 13 aug. 1641
3955. Lummichie Hessels, ged. Vollenhove 1 april 1620.

3964. Dirk Arends Huigen, geb. omstr. 1591, tr. 2e Vollenhove 29 juli 1642 Woltertje Hessels Voerman, geb. omstr. 1618, dr. van Hessel Wolters en Lubbigje Jans; tr. 1e
3965. Gijsje Cornelis.

3966. Peter Coops, geb. omstr. 1602, † vr 3 aug. 1656.

3968. Jan Jans Post, geb. omstr. 1592, tr.
3969. Leijnties Ingen, geb. omstr. 1590, † Wanneperveen vr 21 nov. 1643, tr. 2e Claas Tasser, geb. omstr. 1590.

3976. Albert Henrix Wint, geb. omstr. 1618, tr. 1e Geertjen Rijckx, geb. omstr. 1625; tr. 2e Vollenhove 18 april 1642
3977. Aeltien Willems, geb. omstr. 1618.

3984. Hermen Willems, tr. 2e (ondertr. Vollenhove 19 april) 1635 Niessien Jans Sinnigh, geb. Vollenhove omstr. 1610, dr. van Jan Hendriks en Aegte Jans; tr. 1e Vollenhove 15 april 1621
3985. Jacobje Jacobs, geb. omstr. 1596, † Vollenhove 1634.

3986. Peter Hendriks, geb. omstr. 1600.

3988. Jan Willems, † Vollenhove 1624, tr. Vollenhove 2 april 1620
3989. Meintje Klaas.

3992. Jan Kiers Bouwmeester, geb. Vollenhove omstr. 1589, † ald. 1640, tr. (ondertr. Vollenhove aug.) 1614
3993. Marrigje Hendriks, geb. omstr. 1589.

3994. Jan Wijchers, geb. omstr. 1592, tr.
3995. Marrigje Hippe, geb. omstr. 1592.

3996. Gerrit Hendriks Bertelink.

3998. Steven Jans, geb. omstr. 1615.

4024. Arent Peters, geb. omstr. 1581.

4026. Berent Claesz, geb. omstr. 1581.

4028. Helprig Jans, geb. omstr. 1579, † vr 25 maart 1638, tr. 2e (ondertr. Vollenhove 29 maart) 1635 Marrigje Teunis, geb. omstr. 1606, dr. van Teunis Gosens en wed. van Jan Hessels; zij hertr. Vollenhove 18 april 1638 Engberts Henriks; tr. 1e Vollenhove jan. 1604
4029. Geertjen Jacobs, geb. omstr. 1579, † vr 29 maart 1635.

4030. Egbert Egberts, geb. omstr. 1576.

4080. Evert Tijmens (ten Napel), geb. omstr. 1578, tr. Vollenhove sept. 1603
4081. Jantje Peters, geb. omstr. 1578.

4082. Andries Jans Coolhof, geb. omstr. 1589, boer op het Coolhof (=nu Barsbeek 30), † vr 1629, tr. Vollenhove maart 1613
4083. Hadewich Egberts ten Napel, geb. Genemuiden omstr. 1594, tr. 2e Vollenhove 14 okt. 1629 Tijmen Everts ten Napel, geb. omstr. 1604, zn. van Evert Tijmens (ten Napel) (zie 4080) en Jantje Peters (zie 4081).

4088. Bartholdus Pauli, geb. Friesland omstr. 1585, predikant te Blijdenstein (okt.1607 - juli 1648), † Ruinerwold juli 1648.

Generatie XIII


4480. Aart Jans, geb. omstr. 1589.

4488. Claes Peters Velthuis, geb. omstr. 1540, pachtboer op het Kampereiland, † vr 10 okt. 1604, tr.
4489. Anna Rothgers, geb. omstr. 1540, † na 1611.

4490. Herbert Louwen, geb. omstr. 1541, pachtboer op het Haatland (1565-1594), tr.
4491. Annigje, geb. omstr. 1541.

4494. Albert Egberts, geb. omstr. 1528, † omstr. 1587, tr.
4495. Marrigje, geb. omstr. 1528.

4524. Dirck Engberts Veesman, geb. omstr. 1540, pachter van erve de Keulvoet onder Kampen, tr.
4525. Rixe Jans, geb. omstr. 1540.

4526. Arent Peters Poss, geb. omstr. 1539, tr.
4527. Hermantghe N.N., geb. omstr. 1539.

4544. Henrick Claas Voss, geb. omstr. 1548.

4576. Claes Peters Velthuis (dezelfde als 4488), tr.
4577. Anna Rothgers (dezelfde als 4489).

4910. Henrick Rutgers (dezelfde als 2292 in generatie XII), tr.
4911. Jannechien Lamberts (dezelfde als 2293 in generatie XII).

5706. Lambert, geb. omstr. 1570.

6140. Willem Jacobsen, geb. omstr. 1576, tr. 2e Zwolle 20 jan. 1622 Fenneken Jans, † 1 juni 1635, dr. van Johan Lindeman en echtg. van Berend Lubbers; tr. 1e (ondertr. Zwolle okt.) 1602
6141. Gese Peters, geb. omstr. 1576, † vr jan. 1622.

6142. Willem Jansen, geb. omstr. 1588, tr. Zwolle 3 okt. 1613
6143. Lijsbet Gerrits, geb. omstr. 1588.

6166. Jan Dircksen, geb. omstr. 1577.

6168. Egbert Henrix ten Napel, geb. omstr. 1565, Schepen van Genemuiden (1604), † Genemuiden 25 mei 1615, tr. omstr. 1590
6169. Alit Jans, geb. omstr. 1565.

6170. Rijk Jans van Noorden, geb. omstr. 1581, tr.
6171. Greetien Henricx, geb. omstr. 1581.

6172. Adam Gerritsz., geb. omstr. 1562, † vr 12 juni 1653, tr.
6173. N.N..

6192. Rolof Arents Mulert, geb. omstr. 1545.

6194. Borchert Goedenhaagen, geb. omstr. 1545, Schulte te Blankenham (1560-1578), Schulte van het gerigt Isselham.

6512. Willem Peters te Walle, geb. omstr. 1600, Burgemeester der stad Genemuiden in 1620, tr.
6513. Aeltien Herms, geb. omstr. 1600, tr. 2e Willem Jansen Vos, geb. omstr. 1612, † vr 8 mei 1667, zn. van Jan. tr. 3e Willem Claessen Vos, geb. omstr. 1600, zn. van Claes Henricks (zie 2272).

6560. Berent Lambertsen, geb. omstr. 1546.

6562. Jan Dercksen, geb. omstr. 1546.

7720. Cornelijs Geerdtsen, geb. omstr. 1528, † vr 15 febr. 1587.

7792. Willem Dijck, geb. omstr. 1538.

7794. Roelof Engelbertsen, geb. omstr. 1538.

7798. Geerlich, geb. omstr. 1560.

7872. Jacob Hermens, geb. omstr. 1566, tr.
7873. Jacobje, geb. omstr. 1566.

7874. Hendrick Berends Run, geb. omstr. 1583, burger van Vollenhove (1605).

7876. Berend Alten, geb. omstr. 1580, burgemeester, tr.
7877. Anna Roelofs, geb. omstr. 1580.

7878. Willem Jurriens, geb. omstr. 1580.

7880. Evert Timens, geb. omstr. 1578.

7882. Hendrik Jans Claessen, geb. omstr. 1573.

7884. Arent Tijmens, geb. omstr. 1581.

7886. Rutger Egberts, geb. omstr. 1581.

7908. Arriaen Claesz, geb. omstr. 1580, tr. 2e Vollenhove 24 nov. 1619 Engelbertgen Lamberts, geb. omstr. 1580, wed. van Evert Hendricks; tr. 1e Vollenhove omstr. mei 1606
7909. Aaltjen Jansdogter, geb. omstr. 1580, † omstr. 1618.

7910. Hessel Jans, geb. omstr. 1580, molenaar.

7928. Arend Huigen, geb. omstr. 1552.

7936. Jan Post, geb. omstr. 1562.

7952. Henrick Claessen, geb. omstr. 1588.

7954. Willem Hendricks, geb. omstr. 1593.

7968. Willem Herms, geb. omstr. 1563, † vr 26 mei 1623, tr.
7969. Swaene Jans, geb. omstr. 1563, † vr 16 nov. 1631.

7970. Jacob Hermens (dezelfde als 7872), tr.
7971. Jacobje (dezelfde als 7873).

7976. Willem Herms (dezelfde als 7968), tr.
7977. Swaene Jans (dezelfde als 7969).

7984. Kier Willems Bouwmeester, geb. omstr. 1550, † na 21 maart 1615, tr.
7985. Trijne Jans, geb. omstr. 1550.

7986. Hendrik Wijchers, geb. omstr. 1559.

8166. Egbert Henrix ten Napel (dezelfde als 6168), tr. omstr. 1590
8167. Alit Jans (dezelfde als 6169).

8176. Paulus Antonii, geb. omstr. 1557, predikant te Ytens (1578/79 - 1586), predikant te Huizum (1588), predikant te Rouveen (1602 - 1606), predikant te Beilen (1607), emeritus predikant mei 1629, † 8 mei 1633, tr. Hartlief Beukelmans, geb. omstr. 1557.

Generatie XIV

8976. Peter Velthuijs, geb. omstr. 1509, † na 1544, tr.
8977. Anna Luyter, geb. omstr. 1509, tr. 2e omstr. 1542 Stevens Jans, geb. omstr. 1517, † na 1554.

8978. Rotger Jans, geb. omstr. 1510.

9052. Peter Ghijses Poss, geb. omstr. 1509, tr.
9053. Heyle N.N., geb. omstr. 1509.

12282. Peter Petersen, geb. omstr. 1544.

12284. Jan Frouwelincks, geb. omstr. 1538.

12286. Gerrit Albertsen, geb. omstr. 1558.

12336. Hendrik ten Napel, geb. omstr. 1535.

12340. Jan Hendricks van den Noorde, geb. omstr. 1562.

12384. Arent Rolofs Mulert, geb. omstr. 1510, tr. Genemuiden ,? omstr. 1540
12385. Marrijtgen Reijners, geb. omstr. 1515.

12388. Hermannus Guedenhoegen, geb. omstr. 1517, schout van Giethoorn (1546- ), tr.
12389. Anne N.N., geb. omstr. 1517.

13024. Peter Janssen te Walle, geb. omstr. 1561.

15440. Gheerdt Gheerdtsen, geb. omstr. 1498, † vr 15 okt. 1564.

15764. Jan Claessen, geb. omstr. 1529.

Generatie XV

17952. Claes Velthuijs, geb. omstr. 1484, † na 1524.

18104. Ghyse Poss, geb. omstr. 1477.

24680. Hendrick van den Noorde, geb. omstr. 1542.

24768. Rolof Mulert, geb. omstr. 1455, schepen van Hasselt (13-06-1505), † na 1534, tr. omstr. 1490 Aleid van Buckhorst, geb. omstr. 1467, † na 1552, dr. van Willem III en Aleid van Hessen.

26048. Jan te Walle, geb. omstr. 1530, tr.
26049. Marrijchien N.N., geb. omstr. 1530.

Generatie XVI

49536. Hessel Mulert, geb. omstr. 1420, schout en richter te Hasselt (1456-1466), schout te Genemuiden (1460), schout van Ambt Genemuiden (1460), † 25 mei 1497, tr.
49537. Agnes van Rutenborg, geb. omstr. 1430.

Generatie XVII

99072. Geert Mulert, geb. omstr. 1395, Schout der stad Hasselt, Schout van Rouveen en Staphorst(1.2.1425 tot 1447), † omstr. 28 okt. 1472, tr.
99073. Fye van Isselmuden, geb. omstr. 1395.

99074. Roelof van Rutenborg, geb. omstr. 1400.

Generatie XVIII

198144. Geert Mulert, geb. omstr. 1365.

Generatie XIX

396288. Egbert Mulert, geb. omstr. 1334, keurnoot of schepen van Hasselt, † 10 aug. 1403.

Generatie XX

792576. Gert Mulert, geb. omstr. 1305, schout en richter van Hasselt (1343-1368), tr.
792577. Berte N.N., geb. omstr. 1305.

Generatie XXI

1585152. Albert Mulert, geb. omstr. 1275, † na 20 mei 1327.

Generatie XXII

3170304. Geert Mulert, geb. omstr. 1245.

homeGegenereerd met Aldfaer 4.0.5 op 27 juni 2009 18:32 door Albert de Leeuw
Bestand C:\Program Files\Aldfaer\Veiligheidskopien\GM-01